W pełni wyposażona sala logopedyczna do dyspozycji studentów PWSZ [FOTO]

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku ma specjalistyczną pracownię logopedyczną, w której praktykę zdobywają studenci pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Sala została wyposażona dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Płocka.

– Kształcenie studentów w zakresie zarówno profilaktyki, jak i terapii logopedycznej, to odpowiedź na potrzeby społeczne. Dlatego na studiach w ramach kierunku pedagogika specjalna proponujemy specjalność logopedyczną. Wiedzę z tego  zakresu zdobywają też nasi studenci – przyszli nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Teraz będą mogli uczyć się z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i materiałów logopedycznych – mówił prof. nadzw. dr hab. n.med. Maciej Słodki, Rektor PWSZ w Płocku, podczas uroczystego otwarcia pracowni.

Sala logopedyczna powstała dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Płocka, w kwocie 60 tys. zł, na zakup sprzętu i komputerów. Część tej kwoty została przeznaczona na zakup zestawu komputerowego do pracowni i multimedialnych pakietów logopedycznych (programów komputerowych) różnego typu. – Profilaktyka logopedyczna jest niezwykle ważna już we wczesnych etapach rozwoju dziecka. Myślę, że studenci PWSZ w Płocku będą wsparciem dla naszych przedszkoli chociażby w zakresie badań przesiewowych wśród dzieci – powiedział prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Wyposażenie pracowni to przede wszystkim pomoce logopedyczne wykorzystywane na etapie działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych: książki – narzędzia diagnostyczne, testy logopedyczne, pomoce logopedyczne – gry planszowe, obrazki, książki – materiały do pracy dydaktycznej i terapeutycznej, programy komputerowe czy akcesoria logopedyczne.

Przy wyposażaniu pracowni zwrócono szczególną uwagę, by dzięki pomocom logopedycznym student mógł odnieść nabytą wcześniej wiedzę teoretyczną do działań praktycznych, dzięki dostępowi do aktualnie wykorzystywanych w logopedii narzędzi i materiałów. Pomoce dydaktyczne (książki, gry, plansze, programy komputerowe) to głównie materiał obrazkowy i słowny wykorzystywany na etapie wywoływania i utrwalania konkretnych głosek z uwzględnieniem ich pozycji wokalicznej i sąsiedztwa fonetycznego.

Poza tym uwzględniono wyposażenie sali w podstawowe akcesoria logopedyczne, takie jak: szpatułki laryngologiczne czy lusterka, dzięki którym możliwe będzie wykonanie ćwiczeń praktycznych (masaże narządów artykulacyjnych, ćwiczenia warg, języka i podniebienia, palpacyjna ocena ułożenia krtani), które pomogą studentom dokładnie poznać budowę układu stomatognatycznego. Jest to niezbędne, by w przyszłości potrafili określić nie tylko rodzaj zaburzenia mowy, ale także rozpoznać jego przyczynę, która często tkwi w budowie, bądź funkcjonowaniu konkretnego narządu mowy.

 

Fot. PWSZ/UMP.