Tak żyli i mieszkali Olendrzy. Skansen w Wiączeminie Polskim już otwarty [FOTO]

Na mapie Mazowsza pojawiło się nowe, wspaniałe i klimatyczne miejsce. Jest to swoista perełka wśród polskich skansenów. W minioną niedzielę można było „dotknąć” historii mazowieckich Olendrów z bliska, miało bowiem miejsce otwarcie Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.

Skansen jest oddziałem płockiego Muzeum Mazowieckiego. Prezentuje dorobek i kulturę olenderską na Mazowszu. Dzięki unijnemu wsparciu przyznanemu przez samorząd województwa w wysokości aż 3,3 mln zł udało się wyremontować kościół ewangelicki, szkołę oraz cmentarz, a także domy i gospodarstwa charakterystyczne dla osadników. W otwarciu wziął udział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz dyrektor Muzeum Mazowieckiego Leonard Sobieraj.

Dodamy, że Olendrami nazywano pierwszych kolonistów przybyłych z Holandii, Flandrii i Fryzji na Żuławy Wiślane, gdzie znaleźli schronienie przed prześladowaniami religijnymi. Do Wiączemina Polskiego, położonego na lewym brzegu Wisły Olendrzy przybyli w połowie XVIII wieku. W tym czasie osiedlali się także na drugim brzegu rzeki, aż po okolice Warszawy.

Fot. Muzeum Mazowieckie w Płocku oraz archiwum prywatne Tomasza Kominka.