Zastrzyk finansowy dla płockich instytucji. Które i na co otrzymają wsparcie?

Dziś radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu dodatkowego wsparcia finansowego dla mazowieckich szpitali, instytucji kultury, szkół i bibliotek. W sumie ponad 27 mln zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu i prace remontowe, z czego ponad 5,2 mln zł trafi do instytucji z subregionu płockiego. 

– To bardzo ważne wsparcie. Dzięki oszczędnościom, które udało nam się wygospodarować nasze placówki będą mogły przeprowadzić niezbędne inwestycje, a także zakupić nowe wyposażenie. Staramy się na bieżąco monitorować potrzeby naszych jednostek oraz szpitali i w miarę możliwości przekazywać im środki – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Ponad 27 mln zł dodatkowych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie inwestycji w mazowieckich szpitalach i instytucjach kultury. W sumie zrealizowanych bądź rozpoczętych zostanie blisko 50 projektów.

Zdrowie

Na remonty i doposażenie szpitali przeznaczonych zostanie w sumie ponad 16,7 mln zł. Decyzją radnych województwa mazowieckiego wsparcie trafi do 12 placówek. Wśród nich są dwie z subregionu płockiego – WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie i Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.

Placówka w Gostyninie otrzyma w sumie ponad 211 tys. zł. Ponad 50 tys.zł szpital przeznaczy na przygotowanie dokumentacji pod budowę nowej instalacji wodociągowej zewnętrznej, a kolejne 161 tys. zł na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku warsztatów i garaży (projekt wieloletni – 2,3 mln zł zaplanowano na 2019 r.). Z kolei do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku trafi ponad 576 tys. zł na zakup aparatury medycznej dla oddziału urologicznego.

Kultura

Dodatkowe środki trafią również do instytucji kultury. W sumie 9 mln zł zostanie przeznaczonych na niezbędne inwestycje i zakup sprzętu. Wsparcie otrzymają Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku i Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Teatr uzyskał aż 4,4 mln zł na modernizację sprzętu elektro-akustycznego (4,2 mln zł) i modernizację pomieszczeń na cele pracowni stolarsko-malarskiej (200 tys. zł). Z kolei do Muzeum w Sierpcu trafi 36 tys. zł na zakup nawilżaczy powietrza do Galerii Rzeźby.

Źródło i fot: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.