Pomysłowy konkurs, ważny egzamin, spotkania z mieszkańcami. Dzieje się w Słupnie [FOTO]

Od początku kwietnia trwają spotkania mieszkańców miejscowości położonych w gminie Słupno. Podczas spotkań dominują tematy, które dotyczą codziennego życia i problemów z jakimi muszą zmierzyć się mieszkańcy. Jest tego dużo, zatem pytań nie brakuje i jest co omawiać. Oprócz tego w gminie dzieje się dużo, a nawet bardzo dużo. A to konkurs, a to jakaś uroczystość. Gmina na co dzień tętni życiem…

Drogi, inwestycje, komunikacja, półkolonie

Na spotkaniu z mieszkańcami Barcikowa zebrani dowiedzieli o realizowanych, największych gminnych inwestycjach, jak chociażby o przebudowie dróg w ramach projektu Arkadia Mazowiecka. Przedstawione zostały także nowe projekty prowadzone przez GOPS. Już w kwietniu ruszy Klub Integracji Społecznej adresowany do 40 bezrobotnych. Z zainteresowaniem spotkał się również temat wakacyjnych półkolonii dla dzieci z terenu gminy Słupno. Przewidziane są one na 4 tygodnie lipca dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Milusińscy przez 8 godzin dziennie zapewnione będą mieli zajęcia, wycieczki oraz atrakcje, a do tego wyżywienie. Mieszkańcy Barcikowa podsunęli pomysł, by zorganizować w gminie listy chętnych na usługi kominiarskie. W przypadku zamówienia wizyty kominiarza do jednego gospodarstwa koszty jego dojazdu są bardzo wysokie. Tymczasem konserwacja przewodów kominowych jest niezbędna dla zachowania bezpieczeństwa. Wójt gminy obiecał pomoc w tej sprawie.

Następne spotkanie odbyło się z mieszkańcami Samborza i Mijakowa. Wójt Zawadka przedstawił gminne inwestycje w latach 2015-2018. Mieszkańcy obu miejscowości wskazywali potrzebę remontu kilku dróg czy budowy chodników. Pytali o możliwość budowy świetlicy w Samborzu oraz komunikację. Dopytywali także o planowaną w tym roku ścieżkę pieszo-rowerową z Miszewka Strzałkowskiego do Święcieńca, która znacznie poprawiłaby bezpieczeństwo. Przetarg na jej budowę ma być ogłoszony już w maju. Skarbnik gminy wyjaśniła szczegóły, dotyczące obligacji, jakie może wyemitować gmina w celu pozyskania pieniędzy na przyspieszenie wielu ważnych inwestycji. Zaznaczyła, że metodę taką stosują od lat np. Płock, powiat płocki oraz gminy powiatu płockiego i że w żadnym stopniu obligacje nie zagrażają stabilności finansowej gminy. Z kolei wicewójt Agnieszka Ruclak przedstawiła zebranym najnowsze zmiany, związane z okręgami i obwodami wyborczymi. 

Kolejne spotkanie Marcina Zawadki i przedstawicieli urzędu gminy Słupna odbyło się z mieszkańcami Święcieńca i Ramutowa. W tym roku największą inwestycją, dotyczącą m.in. mieszkańców tych miejscowości, jest ścieżka pieszo-rowerowa, która połączy Miszewko Strzałkowskie i Święcieniec. Planowany koszt to 2 mln zł. W tym roku kosztem ponad 110 tys. zł zostanie wyremontowana remiza strażacka w Święcieńcu. Właśnie w tej miejscowości już 12 maja zaplanowano Gminny Dzień Strażaka, a 16 czerwca – Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.

Wójt gminy Słupno Marcin Zawadka spotkał się także z mieszkańcami Miszewka – Stefany oraz Miszewka Strzałkowskiego. Tu głównym tematem była wyczekiwana przez mieszkańców ścieżka pieszo – rowerowa, planowana przy drodze powiatowej ma odcinku z Miszewka Strzałkowskiego do Święcieńca. Uczestnicy spotkania sygnalizowali także potrzebę poprawy połączenia z Płockiem, wypełnili też ankiety, przygotowane przez gminę. Sporym zainteresowaniem cieszył się także temat półkolonii dla dzieci w wieku 6-12 lat z terenu gminy. Z kolei w Miszewku Strzałkowskim dyskusja dotyczyła m.in. poprawy nawierzchni boiska, transportu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, nauki pływania czy samochodów dla miejscowej jednostki OSP.

Ostatnie kwietniowe spotkanie odbyło się w Liszynie. Wójt Zawadka przedstawił prezentację, opisującą inwestycje na terenie tej miejscowości w latach 2015-2017 oraz zamierzenia na 2018 rok. Mieszkańcy pytali m.in. o drogi, gaz, komunikację, wodociągi, oświetlenie. Z informacji, uzyskanych w PGNiG wynika, że możliwe będzie doprowadzenie gazu do posesji przy ul. Sikory jeszcze w połowie tego roku. Z kolei budowa ul. Jagiellońskiej ma się zakończyć najpóźniej do połowy grudnia 2018 r. W maju przed wójtem oraz pracownikami urzędu gminy kolejne spotkania z mieszkańcami – Starego Gulczewa, Mirosławia i Wykowa.

Jest – Jestem OK, nie piję

To tytuł konkursu profilaktycznego dla uczniów szkół podstawowych, który zorganizowano w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu. W drugiej edycji tej imprezy wzięło udział pięć drużyn ze szkół podstawowych z gmin: Bodzanów, Radzanowo i Słupno. Zmagania składały się z kilku etapów, były to: quiz tematyczny, plakat i scenka związana z szeroko pojętą profilaktyką alkoholową. Prace oceniała komisja. Wszyscy uczniowie zaprezentowali bardzo ciekawe scenki. Ostatecznie nagrodę za pierwsze miejsce wójt gminy Marcin Zawadka wręczył gospodarzom ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, drugie miejsce przypadło drużynie z Liszyna, a trzecie – Rogozina.

Wanda Chotomska w roli głównej

Młodzi utalentowani recytatorzy spotkali się w środę, 18 kwietnia w Słupnie na 13. edycji przeglądu recytatorskiego. Tym razem przygotowali wiersze napisane przez Wandę Chotomską. Gospodarze, czyli dzieci z Samorządowego Przedszkola Niezapominajka w Słupnie podczas przeglądu zaprezentowały piosenki o strasznych żabach i dużych butach. Wszyscy świetnie się bawili ale też solidnie przygotowali do występów. Na scenie pojawiły się dzieci z przedszkoli z Łącka, Radzanowa. Aż 5 przedszkolnych reprezentacji przyjechało do Słupna z Płocka. Wójt gminy Marcin Zawadka docenił talenty małych artystów. Wszyscy otrzymali nagrody.

Ważny moment w życiu gimnazjalisty!

47 uczniów klas trzecich oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie przystąpiło do trzydniowego egzaminu. Uczniowie zmagali się najpierw z historią i wiedzą o społeczeństwie, a następnie z częścią humanistyczną ­ – językiem polskim. Kolejny dzień przypadł na część matematyczno-przyrodniczą, obejmującą blok geograficzno-fizyczno-biologiczno-chemiczny, a następnie część matematyczną. Ostatniego dnia sprawdzianu uczniowie wykazywali się znajomością językową. 33 uczniów pisało część podstawową i rozszerzoną z języka angielskiego, a 14 – tę samą formę, ale z języka niemieckiego. Wyniki egzaminu gimnazjalnego poznamy 15 czerwca.

Kiermasz z gwiazdą w tle

Na placu przy Urzędzie Gminy w Słupnie odbyła się fajna impreza. Był to kiermasz ogrodniczy połączony z kilkoma atrakcjami. Oprócz zaopatrzenia się w rośliny do domowych ogródków, na dziełki czy na balkony można było też oglądać prace, zgłoszone do konkursu „Mój Eko-Ogród”. Pomimo tego, że impreza odbywała się w czwartek, nie zabrakło chętnych do wzięcia w niej udziału. Mieszkańcy gminy licznie stawili się na placu przed urzędem gminy. Kilka minut po godz. 16 rozpoczęły się występy artystyczne dzieci z gminy Słupno, później wystąpił zespół Vataha, a na koniec – gwiazda wieczoru Wanda i Banda. Okazało się, że taki kiermasz w środku tygodnia to dobry sposób na integrację mieszkańców i odpoczynek od codziennych obowiązków.

Święto Trzeciego Maja z lekkim wyprzedzeniem

W gminie Słupno już 26 kwietnia, czyli z lekkim wyprzedzeniem (z powodu dni wolnych w przyszłym tygodniu) uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Słupnie uroczyście obchodzili Święto Narodowe Trzeciego Maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali kotyliony, były też występy artystyczne – piosenki i recytacje oraz opowieści historyczne.

W trosce o piękno języka polskiego

W Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie odbyła się XVI Językowa Corrida, której tym razem towarzyszył motyw Niepodległej, nawiązujący do obchodów stulecia wolnej Polski. Ojczyźnie dedykowali uczniowie patriotyczne wiersze i dowiedli troski o język ojczysty rozwiązując polonistyczne łamigłówki oraz pisząc test w ramach turnieju o tytuł Mistrza Języka Polskiego Gminy Słupno. Po raz pierwszy dołączyli do nich także dorośli. – Codzienny pośpiech, natłok informacji nie zwalnia nas od troski o czystość polszczyzny – mówił nam Marcin Zawadka, wójt gminy, który również wziął udział w teście. Młodym Mistrzem Języka Polskiego Gminy Słupno została po raz drugi Kinga Górczyńska ze szkoły w Słupnie. Dla niej wójt ufundował specjalną nagrodę. W Liszynie wystąpiła też Patrycja Malinowska, której muzyczna interpretacja patriotycznych tekstów była dla wszystkich wzruszającym doświadczeniem.

Trzeba mieć pomysł i… materiały ekologiczne

Z okazji Dnia Ziemi Urząd Gminy Słupno zorganizował konkurs „Mój eko-ogród”. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych z gminy Słupno oraz przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie. Patronat honorowy nad konkursem objął Marcin Zawadka – Wójt Gminy Słupno.Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy z materiałów ekologicznych i surowców wtórnych w sposób bezpieczny, funkcjonalny i użyteczny. Za najpiękniejszą pracę jury uznało propozycję konkursową uczniów Szkoły Podstawowej w Święcieńcu. Jej autorami są: Oliwia Cyls, Adam Cyls, Alan Kopeć, Seweryn Kopeć, Amelia Drajkowska. Prace wykonali pod okiem nauczycielki Katarzyny Porębskiej. Razem wyczarowali bajeczny ogród z wykorzystując plastikowe butelki, łyżki, widelce, noże, słomki, korki od butelek, pudełka po lekach, patyczki po lodach, styropian, metal, słomę, ryż, siano czy wełnę.

Jury doceniło również wkład pozostałych uczestników, przyznając wszystkim równorzędne wyróżnienia. Laureaci ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, a także wyróżnione drużyny z Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie, Szkoły Podstawowej w Słupnie i Szkoły Podstawowej w Liszynie odebrali nagrody podczas czwartkowej imprezy zorganizowanej przed Urzędem Gminy w Słupnie. Prace zaprezentowano podczas wystawy pokonkursowej.

„Słupno. Jesteś u siebie”

To kolejny konkurs, który skierowany był dla dzieci i młodzieży, a zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Cekanowie. Jury oceniało 40 prac, które wpłynęły do organizatorów. W kategorii film wygrała Maja Cybulska, a w kategorii praca plastyczna – Oliwia Pietrzak. Z kolei wyróżnienia odebrały Zuzanna Popowska i Nikola Waszkiewicz (film). Wręczenie nagród laureatom a także dyplomów i słodkich upominków dla wszystkich uczestników konkursu odbyło się podczas Kiermaszu – imprezy zorganizowanej przy Urzędzie Gminy w Słupnie.

Umowa na dofinansowanie drogi w Wykowie

W Płocku samorządowcy z subregionu płockiego i ciechanowskiego podpisali umowy z Urzędem Marszałkowskim na dotacje do zadań drogowych. Gmina Słupno otrzymała 115 tys. zł na drogę w Wykowie. Umowę z marszałkiem województwa Adamem Struzikiem podpisali wójt gminy Słupno Marcin Zawadka oraz skarbnik Beata Łapiak. Gmina starała się o ponad 322 tys. zł, a inwestycja warta jest ok. 645 tys. zł. Harmonogram przewiduje, że pierwszy etap zadania ma się zakończyć w październiku 2018 r.

Jeszcze więcej informacji o tym co dzieje się w Słupnie, dowiecie się z Facebooka lub bezpośrednio na stronie Urzędu Gminy Słupno.

Materiały źródłowe i fot. Urząd Gminy Słupno.