Co omawiano na 'zwyczajnej’ sesji Rady Miasta? [FOTO]

W czwartek 26 kwietnia odbyła się XLVI Sesja Rady Miasta Płocka. Radni obradowali w kwietniu po raz trzeci, bowiem 19 i 23 kwietnia odbyły się dwie sesje nadzwyczajne poświęcone finansowaniu amatorskich klubów sportowych i budowie filharmonii w Płocku.

Obrady XLVI sesji rozpoczęły się od uroczystego nagrodzenia laureatów „Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Płocka 2017”. Wyróżnienia i nagrody przypadły w udziale płockim firmom:

– ADSAJ- TRANS S.C. Agnieszka Tomaszewska Jacek Tomaszewski w kategorii „Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany”  – za czynną pomoc Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz za sumienne świadczenie swoich usług podczas innych inicjatyw.
– Budmat Bogdan Więcek oraz Czerwony Atrament w kategorii „Kreator Roku”  – obydwa przedsiębiorstwa mają diametralnie różną wielkość oraz zakres działalności. Trudno zatem porównać ich wkład w rozwój Płocka. Niemniej jednak działalność obydwu firm w istotny sposób wpływa na kreowanie nowych jakości dla mieszkańców Płocka, dlatego też, decyzją Prezydenta obydwie firmy otrzymują tytuł „Kreatora Roku”.
– ROLMAR Andrzej Markowski w kategorii „Pracodawca Roku” – dla firmy, która nie tylko może poszczycić się małą rotacją zespołu pracowniczego, ale także prowadzonym wewnętrznym systemie szkoleniowym i stosowaniu polityki równości szans oraz poszanowaniu godności pracowników.

Kolejnym punktem sesji było wystąpienie przedstawiciela zwolnionych z płockiego oddziału pracowników kutnowskiej firmy Exdrob. Zwrócili się oni do Prezydenta Płocka oraz radnych z prośbą o pomoc prawną w sporze z pracodawcą, który ich zdaniem dokonał zwolnień zbiorowych niezgodnie z procedurami oraz zalega z wypłatą wynagrodzeń, odpraw i świadczeń socjalnych. – Pokazujemy dobre firmy, dobrych pracodawców, ale najgorsze jest to, że są i tacy, którzy nie chcą godnie zakończyć współpracy z ludźmi. Bardzo szybko uruchomimy analizy prawne, żeby państwu pomóc – zadeklarował prezydent Andrzej Nowakowski.

Podczas sesji przedstawiono także dwa dokumenty. Pierwszy z nich to raport „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”, drugi to „Informacja dotycząca bezpieczeństwa publicznego w Płocku”.

– Gdyby w kraju ludźmi decydującymi o losie niepełnosprawnych byli ci, którzy decydują o tym w Płocku, nie byłoby takich scen jak te, które oglądamy obecnie w Sejmie. Apeluję do przewodniczących klubów radnych, byśmy zwrócili się do decydentów, by ich serca otworzyły się na ludzi niepełnosprawnych – zaproponował Wojciech Hetkowski. Jego propozycja została skrytykowana przez radnych klubu PiS. Po wymianie zdań miedzy radnymi ostatecznie radni przyjęli w głosowaniu raport dotyczący niepełnosprawnych.

W kolejnym punkcie sesji debatowano na temat bezpieczeństwa publicznego. Dyskusję rozpoczął przewodniczący Rady Miasta Artur Jaroszewski. – Komendantom służb mundurowych należą się podziękowania w kwestii przestępczości. Ale znacznie gorzej jest z nagminnymi wykroczeniami zwłaszcza w związku z Ustawią o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zbyt pobłażliwe postawy nie przynoszą efektów. Miasto jest notorycznie zaśmiecane, na trawnikach walają się psie odchody, są akty wandalizmu, niszczone są elewacje.

Przewodniczący pokazał prezentację, z której wynika, że w 2016 r. ujawniono w Płocku 778 przypadków, za które udzielono 645 pouczeń i nałożono 67 mandatów. W roku 2017 ustawa została złamana 753 razy, pouczeń było 669, a mandatów tylko 31. – Perswazja i uczenie może zdaje egzamin w przypadku dzieci, ale dorośli niczego się nie nauczą i powinni odpowiadać za swoje czyny. Tylko kara finansowa może do nich przemówić – podkreślał Artur Jaroszewski.

Następnie radni zgłosili w imieniu mieszkańców liczne postulaty dotyczące głównie montażu dodatkowych kamer monitoringu, rozwiązania problemu natrętnych zaczepek ze strony osób żebrzących, często nietrzeźwych czy problemów związanych z wykroczeniami w ruchu drogowym. Po dyskusji radni w głosowaniu przyjęli „Informację dotyczącą bezpieczeństwa publicznego w Płocku”.

Następnie radni przyjęli wszystkie projekty uchwał zgłoszone na XLVI Sesję RMP. Między innymi zgodzili się nadać Godność „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Panu Konradowi Karolowi Jaskóle oraz przyznać medal „Zasłużony dla Płocka” Panu Franciszkowi Wiśniewskiem.

Uchwały i dokumenty XLVI Sesji Rady Miasta Płocka są dostępne na portalu eSesja oraz Biuletynie Informacji Publicznej UMP.

Źródło: UMP – Konrad Kozłowski.
Fot. UMP.