Całodobowy, bezpłatny gabinet ginekologiczny w Płocku?

Całodobowy, bezpłatny gabinet ginekologiczny czynny 7 dni w tygodniu w Płocku. O możliwości jego utworzenia, dopytuje w interpelacji płocka radna, Daria Domosławska z klubu Platformy Obywatelskiej. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pojawiła się dziś interpelacja, w której Domosławska podejmuje ciekawy – na pewno warty przemyślenia i zastosowania w praktyce – temat. 

Chodzi o „utworzenie bezpłatnego, całodobowego i czynnego siedem dni w tygodniu gabinetu ginekologicznego, działającego przy szpitalu, w którym kobiety miałyby zapewnioną  pomoc lekarską  oraz w których byłaby dostępna tabletka „72 godziny po” – czytamy temat interpelacji.

Radna szeroko uzasadnia powstanie takiego gabinetu, który dawałaby możliwość opieki kobietom całodobowo i stanowiłby komfort pacjentom. – Większość sytuacji wynikających z nagłego zachorowania lub zagrożenia życia wymaga konsultacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Uważam, że specyficzną dziedziną medycyny jest ginekologia i położnictwo. W tym przypadku powinien działać odrębny gabinet przy szpitalu – zauważa w piśmie do urzędników.

Okazuje się, że Daria Domosławska wsłuchała się w głos mieszkańców Płocka, bo to na ich prośbę prosi o rozważenie utworzenia takiego gabinetu. – Dawałaby poczucie bezpieczeństwa kobietom, gdyż wiedziałyby one, że w każdej chwili mogą skorzystać z pomocy ginekologa-położnika. W gabinecie powinna być prowadzona dodatkowo m.in. profilaktyka, doradztwo w zakresie in vitro, antykoncepcji i menstruacji, powinna być również możliwość przepisania przez lekarza tabletki „po stosunku”. Warto aby w gabinecie pracowali lekarze, którzy nie mają podpisanej klauzuli sumienia i kwestie światopoglądowe zeszłyby wtedy na drugi plan. Kobiety mogłyby w takich gabinetach liczyć na wypisanie „tabletki po stosunku” – czytamy w interpelacji.

Radna podaje także przykłady miast, w których prezydenci miast i radni przymierzają się do utworzenia całodobowych gabinetów ginekologicznych np. Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Warszawa. Oczywiście Daria Domosławska zdaje się sprawę, ze do przedsięwzięcia należy się przygotować, zaplanować finansowanie, dlatego też w piśmie nie wskazuje konkretnego rozwiązania czy lokalizacji. Podkreśla natomiast, że „tak trzeba zaplanować powstanie gabinetu by jego działania były bardzo szerokie i kompleksowo obejmowały opiekę nad kobietę w zakresie ginekologii i położnictwa.”

Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na odpowiedź do interpelacji, bo pomysł jest bardzo ciekawy i wart przemyślenia przez władze miasta. A ogólnodostępny, całodobowy gabinet przez 7 dni w tygodniu stanowiłby alternatywę do prywatnych gabinetów ginekologicznych dla płocczanek i mieszkanek powiatu płockiego.

Zdjęcia poglądowe: eng-med.