Więcej pary, więcej hałasu od strony Orlenu

PKN Orlen poinformował, że dziś planowana jest podaż pary z CCGT do sieci EC do 400ton/godz przez okres kilku godzin w celu zapewnienia warunków technologicznych do rozruchu CCGT Płock.

W celu przyjęcia do sieci takiej ilości pary, a jednocześnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zasilaniu odbiorców, nadmiar podawanej pary będzie wypuszczany przez dostępne wydmuchy. Może to w tym okresie skutkować powstaniem podwyższonej emisji hałasu na instalacji EC. Na obu wykorzystywanych wydmuchach są zabudowane tłumiki hałasu więc poziom emisji hałasu będzie ograniczony.

Działania, o których mowa powyżej są zaplanowane w godzinach od. 13.00 do 18.00.

Info: UMP.