Ordynatorzy do płockiego szpitala pilnie poszukiwani [OGŁOSZENIE]

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku ogłosił 2 konkursy na stanowiska: ordynatora Oddziału Chorób Płuc oraz ordynatora Oddziału Kardiologicznego. 

Z osobami wyłonionymi w postępowaniu konkursowym będzie nawiązany stosunek pracy lub zawarta umowa cywilnoprawna. Kandydaci zgłaszający się do konkursów proszeni są o złożenie dokumentów w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego i na tablicy ogłoszeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, 09–400 Płock, ul. Medyczna 19, Dział Kadr i Płac.

Kopertę z ofertą należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem oraz adresem korespondencyjnym, numerem telefonu kontaktowego i adnotacją o treści (w zależności od konkursu): „Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.” lub „Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.”.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać po złożeniu pisemnego wniosku do podmiotu leczniczego. Przewidywany termin rozpatrywania zgłoszonych kandydatur to 2 miesiące od daty zakończenia składania ofert.

Źródło: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.
Fot. Zdjęcia poglądowe.