Strażnicy miejscy kontrolują płockie cmentarze

– Rejonowi Straży Miejskiej rozpoczęli kontrolę płockich  cmentarzy i terenów do nich przyległych. Podczas kontroli funkcjonariusze przede wszystkim prowadzą  rozmowy z zarządcami cmentarzy o częstsze wywożenie śmieci – informuje Jolanta Głowacka, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Płocku. 

– Prowadzone przez strażników miejskich kontrole mają również na celu wyeliminowanie kradzieży ozdobnych zniczy, stroików, wiązanek, jak również zwrócenie uwagi na nieprawidłowe parkowanie pojazdów w pobliżu cmentarzy. Ponadto w trakcie kontroli cmentarzy strażnicy przypominają osobom sprzątającym groby, aby nie zostawiali na wierzchu bez opieki torebek z dokumentami i pieniędzmi. Namawiają, także do oznakowania donic ze świeżymi kwiatami oraz dużych zniczy, co z pewnością zniechęci złodzieja do ich kradzieży – podkreśla Głowacka. 

– Do kontroli cmentarzy włączą się również strażnicy z patrolówki, bowiem tylko systematyczne kontrole mogą wyeliminować lub ograniczyć do minimum kradzieże, a potem nielegalny handel stroikami, zniczami i innymi artykułami związanymi  z Wielkanocą, szczególnie w okolicach nekropolii, placów targowych oraz głównych ciągów pieszych – dodaje. 

Głównymi celami prowadzonych działań przez strażników miejskich jest :
– zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym groby;
– zwracanie uwagi na nieprawidłowo parkujące pojazdy w pobliżu cmentarzy;
– zapobieganie rozmieszczaniu stanowisk handlowych bez wymaganych zezwoleń oraz kontrola legalności handlu;
– zapewnienie bezpieczeństwa pieszym;
– zapewnienie przejazdu ulicami zlokalizowanymi przy nekropoliach
– reagowanie na wszelkiego rodzaju przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego;
– zapobieganie ewentualnym aktom wandalizmu;
– reagowanie na zanieczyszczanie terenu wokół cmentarzy;
– reagowanie na przypadki spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.
– egzekwowanie wprowadzonych ograniczeń w ruchu drogowym;
– kontrola czystości wokół stoisk handlowych;
– niesienie pomocy osobom oczekującym wsparcia i informacji.

Fot. Straż Miejska Płock