Nietypowy plac zabaw, drogi, wodociąg i…? Dzieje się w Słupnie [FOTO]

Ciekawy pomysł na zagospodarowanie wolnej przestrzeni, fundusze pozyskane na aktywizację bezrobotnych, nowa forma płatności w urzędzie gminy czy decyzja o rozbudowie sieci wodociągowej. Chętnie się czyta i słucha wiadomości ze Słupna. Dzieje się w tej gminie sporo, żeby nie powiedzieć bardzo dużo, a to wszystko dla poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

Plac zabaw

W gminie powstał ciekawy pomysł na plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy. – Już wkrótce w Słupnie zacumuje okazały, kolorowy statek. Będzie to duża frajda dla dzieci. Gmina zleciła bowiem wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej na plac zabaw na działce przy ul. Do Grodziska w Słupnie – czytamy w informacji na fanpagu gminy.

Wolna działka – co z nią zrobić?

Mieszkańcy Dolnego Słupna zwracali uwagę na dokuczliwe sąsiedztwo przedsiębiorstwa, zlokalizowanego w pobliżu osiedla. Chodziło przede wszystkim o zgromadzony na jednej z działek zużytego sprzętu i materiałów budowlanych. Panował tam bałagan i nieład. Od jakiegoś czasu dzierżawcą zaniedbanej działki stała się gmina. I od razu jej wygląd zaczął się zmieniać. W całą sprawę zaangażował się wójt Marcin Zawadka i radna gminy Małgorzata Sawicka. Teren został uprzątnięty, zrobiło się czysto i schludnie, ale… pusto. – Mamy pomysł na zagospodarowanie tego terenu. Docelowo chcemy, by stał się on miejscem wypoczynku dla słupian i okolicznych mieszkańców – tłumaczy wójt gminy. – Zostanie posiana tam trawa, dokonamy również nasadzeń innych roślin, będą tam ławki i mała infrastruktura dla dzieci – opowiada o planach, które lada moment w gminie wprowadzone zostaną w życie.

Orlik już czynny

Od początku marca ponownie czynny jest Orlik przy Szkole Podstawowej w miejscowości Liszyno. Zakończyła się tam bowiem naprawa ogrodzenia, która była konieczna z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników obiektu. Obecnie ogrodzenie jest w dobrym stanie, zamontowano furtkę na wysokości środka boiska do piłki nożnej, co jest znacznym udogodnieniem dla korzystających z obiektu. Na obiekcie zainstalowano również kamery. Liszyński Orlik czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15-21, a w sobotę i niedzielę w godz. 9-20.

Działania w kierunku aktywizacji zawodowej

Pół miliona złotych zostanie przeznaczone w najbliższych 2 latach na wsparcie i aktywizację bezrobotnych z gminy Słupno, korzystających z pomocy społecznej. Z projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skorzysta 40 bezrobotnych.

Wniosek złożony przez gminę uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Przyznana kwota dofinansowania wynosi prawie 440 tysięcy zł, co stanowi 80 proc. całego projektu. Przeznaczony on jest dla bezrobotnych mieszkańców gminy Słupno. Beneficjenci projektu wezmą udział w szkoleniach w zakresie integracji społecznej i zawodowej.

Ten projekt wart jest podkreślenia, bo ma on szczególne znaczenie dla osób w wieku aktywności zawodowej, które mają trudności z odnalezieniem się na rynku pracy. W ramach projektu utworzony zostanie Klub Integracji Społecznej, gdzie osoby bezrobotne otrzymają również indywidualne wsparcie psychologa i doradcy zawodowego. „Klub będzie czynny od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie. Szkolenia bezrobotnych będą prowadzone pod kątem zapotrzebowania lokalnego rynku pracy i zakończone będą egzaminem kompetencyjnym. Czas trwania projektu wynosi 2 lata. Naborem uczestników a także realizacją projektu zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółowa oferta szkoleń oraz zasady rekrutacji zostaną przekazane po podpisaniu umowy. Projekt zakłada również, że przynajmniej 9 bezrobotnych uczestników znajdzie stałe zatrudnienie” – czytamy w informacji na stronie gminy.

Nie tylko terminal ale i smartfon

Od marca w kasie urzędu gminy w Słupnie pojawił się terminal. To spore udogodnienie dla mieszkańców. Płatności kartą są dziś bowiem na porządku dziennym. Chętnie korzystamy z tego rozwiązania podczas zakupów w sklepach. Na pewno przyda się ono również w urzędzie gminy.  – Pojawienie się terminalu w gminnej kasie wymagało zastosowania rozwiązań prawnych zgodnych z ordynacją podatkową – mówi nam Marcin Zawadka, wójt gminy. – Uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat, stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego podjęli radni podczas ostatniej sesji rady gminy – podkreśla.

Dzięki temu rozwiązaniu i załatwieniu licznych procedur już wkrótce możliwe będzie dokonywanie płatności w kasie tamtejszego urzędu gminy nie tylko za pomocą karty płatniczej, ale też poprzez telefon komórkowy czy smartfona, wykorzystujące tzw. kody BLIK. W ten sposób mieszkańcy będą mogli zapłacić m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, jak również dokonają wszystkich opłat, także nieopodatkowanych stanowiących należności budżetowe. Co ciekawe, płatności kartą będą bezprowizyjne –  ani urząd gminy, ani mieszkańcy, którzy zdecydują się na tę formę płatności, nie poniosą z tego tytułu żadnych kosztów.

Wodociąg w Gulczewie jeszcze w tym roku?

Z inicjatywy Andrzeja Pietrzaka radnego gminnego, jak również sołtysa wsi Mirosław kilka dni temu odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie możliwości projektowania sieci wodociągowej w miejscowości Gulczewo. Na zebraniu obecni byli również pracownicy Urzędu Gminy w Słupnie oraz projektant. Joanna Wereszczyńska naczelnik Wydziału Inwestycji UG w Słupnie naświetliła zebranym temat, jak również wszystkie wymogi związane z tym przedsięwzięciem. Uzgodniono m.in. podłączenie budynków do nowo projektowanej sieci wodociągowej.

Mieszkańcy podczas spotkania mieli możliwość zapoznania się z mapą, na której zaznaczona była projektowana sieć wodociągowa w Gulczewie. Pracownicy urzędu udzielali też odpowiedzi na pytania. Poruszana była m.in. kwestia budowy nowej sieci kanalizacyjnej. W pierwszej kolejności w Gulczewie planowany jest jednak nowy wodociąg. Inwestycja prawdopodobnie rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Nowe Gulczewo z rekordowymi nakładami finansowymi

Dowiedzieli się o tym uczestnicy spotkania sołeckiego, które odbyło się w Nowym Gulczewie. Wójt gminy Marcin Zawadka przedstawił zebranym dotychczasowe nakłady inwestycyjne w tej miejscowości gminnej. W tym roku będzie to kwota 3,8 mln zł, czyli znacznie wyższa niż w poprzednich latach. W sumie w kadencji 2015-2018 do Nowego Gulczewa trafi 8,5 mln zł. – W tym roku pieniądze zostaną przeznaczone głównie na budowę ulic Stepowej od Jaru Rosicy, Czarneckiego, Bohuna, Jana III Sobieskiego, i Heleny wraz z łącznikiem – ul. Podbipięty –  informuje nas wójt gminy.

Mieszkańcy wsi podkreślali podczas zebrania, że właśnie budowa i naprawa dróg są dla nich najważniejsze. Wiosenne roztopy i bardzo wysoki poziom wód gruntowych sprawiły, że w kilku miejscach sytuacja jest bardzo trudna. Wójt gminy zaprosił w tej sprawie osoby zainteresowane na spotkanie w urzędzie gminy. Na prośbę radnych Magdaleny Durniat i Anny Zalewskiej sołtys Nowego Gulczewa zgodził się na ponowne omówienie podziału Funduszu Sołeckiego. Mieszkańcy zdecydowali, że w tym roku cała kwota, czyli ponad 59 tys. zł, zostanie przeznaczona na remont dróg gminnych na terenie Nowego Gulczewa. Oprócz dużych remontów dróg, które będą realizowane lada moment w Nowym Gulczewie, zostanie zakupiona także działka pod budowę świetlicy.

Ruszył przetarg na dużą inwestycję

Wójt gminy Słupno ogłosił przetarg na przebudowę ważnej drogi, która połączy Borowiczki-Pieńki i Liszyno. Zadanie nosi nazwę „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borowiczki-Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą – Rozwój infrastruktury drogowej”. Chodzi o ulicę Piastowską w Borowiczach-Pieńkach (od niej rozpocznie się inwestycja) oraz ul. Wawrzyńca Sikory w Liszynie. Prace mają być prowadzone etapami, całość robót budowlanych ma się zakończyć do 31 sierpnia 2021 roku. Trasa ma być poszerzona z ok. 4 metry do ok. 5,5 metra. Zaplanowano tam też budowę odwodnienia i oświetlenia, chodników, przebudowę istniejącej infrastruktury, budowę rurociągu kablowego dla kabla światłowodowego. Droga ma mieć 3,5 km długości. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018–2021 gmina zabezpieczyła na przebudowę ok. 9,7 mln zł.

Co się dzieje w Słupnie na co dzień? Możecie śledzić na bieżąco na stronie gminy na Facebooku. Dowiedzieć się z miesięcznika samorządowego – „Głos Słupna” oraz oglądając Informacje ze Słupna na youtube.com.

Fot. UG Słupno.