Inwestycja w Słupnie za prawie 5 mln zł

image_pdfimage_print

Oczyszczalnia ścieków w Słupnie zostanie gruntownie zmodernizowana. Gmina Słupno podpisała umowę w tej sprawie z konsorcjum trzech firm.

Do przetargu wpłynęły trzy oferty. Zwycięskie konsorcjum za ponad 4,8 mln zł ma zmodernizować obiekt do końca października 2018 roku. Na wykonane prace wykonawca udzieli trzyletniej gwarancji. Prace są niezbędne, gdyż obiekt ma już 23 lata. Był rozbudowywany i modernizowany w roku 2005 oraz w latach 2009-10.

Średnio w ciągu doby oczyszczonych zostaje 1150 metrów sześciennych ścieków. Oczyszczalnia ma jeszcze rezerwy, gdyż maksymalnie może przyjąć 1610 m3. Obecnie z sieci kanalizacyjnej korzysta ponad połowa mieszkańców gminy, obejmuje ona ponad 100 km w Słupnie, Cekanowie, Borowiczkach – Pieńkach, Wykowie, Liszynie oraz części Bielina.

Ścieki nieobjęte systemem kanalizacyjnym i gromadzone w zbiornikach przydomowych wywożone są do oczyszczalni ścieków. Obecnie na terenie gminy istnieje ok. 700 bezodpływowych zbiorników oraz 30 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Fot. Urząd Gminy Słupno