NFZ przyznał rację Powiatowi Płockiemu. Jest szansa na fizjoterapię

image_pdfimage_print

To ogromny sukces Rady Powiatu w Płocku, starosty Mariusza Bieńka i wszystkich mieszkańców, którzy nie zgodzili się na brak równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Mazowiecki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, po interwencjach, ogłosił konkurs uzupełniający na fizjoterapię ambulatoryjną.

Kiedy w połowie listopada Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ rozstrzygnął konkurs na świadczenie fizjoterapii na naszym terenie, okazało się, że mieszkańcy będą mieli ogromny problem. Otóż na 12 podmiotów leczniczych, które wybrano, tylko dwa znalazły się na obszarze powiatu płockiego ziemskiego (reszta na terenie miasta Płocka). W dodatku te dwa podmioty położone są na lewym brzegu Wisły – w gminach Gąbin i Łąck. 

Z pomocą przyszli radni powiatu płockiego i starosta płocki. Władze Powiatu, już wcześniej, wielokrotnie kierowały wystąpienia m.in. do MOW NFZ w związku z ograniczeniami w zakresie zapewnienia mieszkańcom powiatu równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, w tym również i rehabilitacji leczniczej. Teraz jednak problem zdecydowanie przybrał na sile.

Na listopadowej sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec braku zapewnienia mieszkańcom właściwego dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej na terenie powiatu płockiego. W uzasadnieniu uchwały, podpisanej przez przewodniczącego rady Lecha Dąbrowskiego, radni tłumaczyli: “W odczuciu społecznym na terenie powiatu płockiego występują poważne bariery w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Niezadowolenie mieszkańców potwierdza skala skarg, wniosków i negatywnych opinii o braku działań zmierzających do stopniowego wyrównywania dostępu do w/w świadczeń. Nierównomierne zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych powoduje, że mieszkańcy wsi zmuszeni są do korzystania z tych świadczeń w odległych ośrodkach, ponoszenia kosztów leczenia w trybie komercyjnym lub też całkowicie rezygnują z tych świadczeń, a mogliby z nich korzystać blisko miejsca swojego zamieszkania, ponieważ są ośrodki wyspecjalizowane w tej dziedzinie i świadczące usługi na wysokim poziomie”.

Uchwałę tę przekazano do dyrektora MOW NFZ, wojewody mazowieckiego, prezesa NFZ i rzecznika Praw Pacjenta. Efektem tych starań jest dająca nadzieję odpowiedź od mazowieckiego oddziału NFZ. Fundusz podkreśla, że wybór oferentów odbył się zgodnie z kryteriami określonymi w prawie, natomiast – rzeczywiście – „analiza stanu dostępności do świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej (…) wykazała, że miejsca udzielania świadczeń podmiotów wybranych do realizacji umów na obszarze kontraktowania nie w pełni zabezpieczają potrzeby mieszkańców powiatu płockiego ziemskiego.”. Oddział postanowił więc ogłosić postępowanie konkursowe uzupełniające, co nastąpiło 15 grudnia br.

“MOW NFZ wyraża nadzieję, że rozstrzygnięcie konkursu uzupełniającego pozwoli na usunięcie aktualnie występujących barier w dostępie do świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej na obszarze powiatu płockiego ziemskiego i wpłynie korzystnie na poprawę jakości opieki zdrowotnej, w szczególności na terenach oddalonych od Płocka” – podkreślają w Funduszu.

Źródło: Starostwo Powiatowe Płock