Podwyżka płac, zmiany w strefie płatnego parkowania i apel do premier

We wtorek 28 listopada odbyła się XXXIX Sesja rady Miasta Płocka. Podczas obrad radni przyjęli wszystkie dokumenty oraz uchwalili uchwały przygotowane na listopadowe obrady.Sesja odbyła się w dwóch częściach. Do przerwy obrady zdominowała dyskusja nad dokumentami przygotowanymi przez komórki merytoryczne Urzędu Miasta Płocka i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Dyskusję radnych w sprawie przyjęcia „Informacji z realizacji „Programu Rozwoju Turystyki dla miasta Płocka do 2019 roku” w 2017 roku” zdominowała sprawa samochodów z żywnością tzw. foodtrucków, które przyjeżdżają do Płocka w czasie imprez plenerowych oraz festiwali foodtrucków. Opinie na temat tego typu przedsięwzięć podzieliły płockich rajców. Ostatecznie radni przyjęli dokument 14 głosami za, przy 7 głosach wstrzymujących się.

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i przedstawienie „Informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego (ze szczególnym uwzględnieniem miasta Płocka) za rok 2015 i 2016”. Dokument został przyjęty 10 głosami za, przy 9 wstrzymujących się i 2 przeciw.

Następnym dokumentem, którym zajęli się radni była „Analiza sytuacji pracowników w placówkach oświatowych – warunki pracy, płacy i zmiany w zatrudnieniu”. Dyskutowano na temat podwyżek dla pracowników administracyjnych oraz inwestycjach w płocką oświatę. Prezydent Andrzej Nowakowski podsumował zrealizowane w ostatnich 7 latach inwestycje w infrastrukturę oświatową, a także wyjaśnił, że dodatek motywacyjny dla płockich nauczycieli jest najwyższy na Mazowszu, nie licząc Warszawy. – Kwota dla pracowników administracyjnych i obsługi jest wyższa o 2,5 mln zł, ponieważ podwyżki będą od stycznia, a nie od kwietnia, jak planowaliśmy – mówił Andrzej Nowakowski. Wyjaśnił także, że podwyżki dla nauczycieli są w rękach rządu a nie samorządu miasta. Tłumaczył również, że remonty w nowych budynkach są wykonywane w ramach gwarancji przez wykonawcę w przypadku, gdy podczas użytkowania okazuje się, że coś wykonane jest nieprawidłowo. Radni przyjęli dokument jednogłośnie.

W kolejnym punkcie obrad radni debatowali na temat funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w okresie jednego roku od jej uruchomienia. Dokument „Ocena płatnej strefy parkowania, propozycje zmian na kolejne lata” został przyjęty stosunkiem głosów: 13 za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący się. W efekcie w najbliższym czasie czeka nas kilka zmian w regulaminie SPP oraz w samej Strefie: m. in. Przybędzie parkomatów, pojawią się abonamenty dla osób prowadzących działalność gospodarczą, pojawi się dodatkowa informacja na parkomatach o konieczności pobrania bezpłatnego biletu.

W drugiej części XXXIX sesji rady Miasta Płocka dyskutowali nad projektami uchwał, a następnie w głosowaniu przyjęli wszystkie zgłoszone projekty. Wystosowali także Apel do Prezesa Rady Ministrów, dotyczący podjęcia działań w sprawie projektowania i budowy drogi S10 w województwie mazowieckim.

Wszystkie dokumenty, uchwały, wyniki głosowań dostępne są w portalu eSesja oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: UMP.