PM 10 i PM 2,5 znowu wisi w powietrzu. Ostrzeżenie!

Na terenie całego województwa mazowieckiego utrzymują się podwyższone stężenia zanieczyszczeń powietrza – informuje biuro prasowe płockiego ratusza. 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia (czyli najniższe w trójstopniowej skali) o złej jakości powietrza. W związku z przekroczeniem w 2017 roku, poziomu III odnoszącego się do złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłów zawieszonych PM10 i PM 2,5 w powietrzu.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłosiło na obszarze województwa mazowieckiego Ostrzeżenie 1 stopnia, które obowiązuje do dnia 23 listopada.