Kolejne pieniądze z Samorządu Województwa Mazowieckiego dla poszkodowanych

Wszyscy pamiętamy nawałnice, które siały spustoszenie nad Polską w sierpniu tego roku. Nie ominęły one także powiatu płockiego. Największe straty poniosły gminy: Staroźreby, Bulkowo, Gąbin, Radzanowo, Drobin, Bodzanów i Słubice. Poszkodowani nie pozostali w nieszczęściu sami. Pomagał kto mógł, w tym Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Nadal przy usuwaniu zniszczeń ludzie potrzebują wsparcia. Samorząd Województwa podjął decyzję, że 398 tys. zł trafi do gmin Bodzanów i Drobin oraz do miasta Łaskarzew. Środki na ten cel pochodzą z budżetu województwa.

Miasto Łaskarzew otrzyma 200 tys. zł na wykonanie odkrywek wraz z osuszeniem terenu wokół uszkodzonego kolektora ściekowego odprowadzającego ścieki z terenu przemysłowego oraz mieszkalnego. Z kolei gmina Drobin przeznaczy otrzymane wsparcie na remont szkoły podstawowej w miejscowości Rogotwórsk. W wyniku szkód powstałych podczas sierpniowych nawałnic szkoła została wyłączona z użytkowania przez Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Uczęszczające do niej dzieci zostały przeniesione do szkoły w Drobinie, co generuje dodatkowe koszty dla gminy związane z organizacją dla nich transportu. Na remont szkoły w Rogotwórsku gmina otrzyma z budżetu Mazowsza 100 tys. zł.

Wsparcie w wysokości 98 tys. zł trafi też do gminy Bodzanów. Środki te zostaną przeznaczone na odbudowę drogi gminnej w miejscowości Pepłowo. Po przejściu sierpniowego frontu burzowego uszkodzeniu uległ odcinek o długości 905 m.

W sierpniu wsparcie z Samorządu trafiło do gminy Staroźreby, gminy Sośno z województwa kujawsko-pomorskiego oraz gmin Lipiny i Dziemiany z województwa pomorskiego.

Przypomnijmy. Nawałnica przeszła nad Polską 11 sierpnia. W powiecie płockim w feralny piątek Państwowa Straż Pożarna w Płocku, przyjęła ponad 150 zgłoszeń z terenu powiatu, które wymagały interwencji.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Fot. Archiwum OSP Gąbin.