Za każdą z tych cyfr kryją się ludzkie dramaty!

Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu czy nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego – to najczęstsze przyczyny wypadków na terenie Mazowsza – podaje Urząd Statystyczny w Warszawie.

Ryzyko śmierci w wypadku drogowym w naszym województwie jest o 20 proc. wyższe niż średnio w kraju. Zagrożenie śmiercią w wypadku drogowym, mierzone jest liczbą zabitych na 1 mln mieszkańców, pozostaje w województwie mazowieckim bardzo wysokie. Wartość tego wskaźnika w 2016 roku wyniosła 95, tj. o 20 proc. więcej niż średnia w kraju (79 zabitych na 1 mln mieszkańców).

W 2016 roku w województwie mazowieckim doszło do 4,1 tys. wypadków drogowych, zginęło w nich 0,5 tys osób, a 4,9 tys. zostało rannych. W porównaniu z 2015 rokiem liczba wypadków zwiększyła się o 1,8 proc.. Wzrosła też liczba ofiar śmiertelnych (o 4,3 proc.) i rannych (o 2,8 proc.).

Najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych były: nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (25,6 proc.), niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (24,9 proc.) czy nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego (16,9 proc).

Fot. OSP KSRG Sikórz.