Andrzej Nowakowski przewodniczącym Koła Platformy Obywatelskiej w Płocku

W poniedziałek, 20 listopada, odbyło się zebranie członków Koła Platformy Obywatelskiej PO RP w Płocku, na którym, w tajnym głosowaniu, wybrano Przewodniczącego Koła oraz nowy skład Zarządu Koła.

W skład Zarządu Koła wchodzą:

  • Andrzej Nowakowski – Przewodniczący Koła PO RP w Płocku,
  • Elżbieta Gapińska – Wiceprzewodnicząca Koła PO RP w Płocku,
  • Radosław Bednarski – Wiceprzewodniczący Koła PO RP w Płocku,
  • Roman Siemiątkowski – Wiceprzewodniczący Koła PO RP w Płocku,
  • Jarosław Kozanecki – Sekretarz Kola PO RP w Płocku,
  • Stefan Kotlewski – Skarbnik Koła PO RP w Płocku.

Ponadto wybrano Zastępcę Sekretarza Koła, Zastępcę Skarbnika Koła oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Koła.

Info: Sekretarz Koła PO RP w Płocku
Fot. UMP.