Czemu ubywa mieszkańców Płocka? Gdzie najczęściej się przeprowadzają?

Jakie są kierunki migracji na Mazowszu? Kim są osoby decydujące się na przeprowadzkę? Odpowiedzi na te pytania udziela Urząd Statystyczny w Warszawie w opracowaniu „Portret migranta. Migracje wewnętrzne w miastach subregionalnych województwa mazowieckiego w latach 2005-2015”.

Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom i Siedlce do końca 1998 roku były stolicami województw. Obecnie są to ośrodki subregionalne województwa mazowieckiego. Od 1999 roku w większości z tych miast notuje się spadek liczby mieszkańców, głównie na skutek migracji. Jedną z przyczyn ubytku ludności jest proces suburbanizacji i odpływ ludności do strefy podmiejskiej.

Analitycy prześledzili zmiany miejsca zameldowania na pobyt stały w obrębie kraju mieszkańców Ciechanowa, Ostrołęki, Płocka, Radomia i Siedlec.

Najbardziej popularnym kierunkiem migracji mieszkańców tych miast były strefy podmiejskie, czyli gminy położone w sąsiednim powiecie. Ten proces był najbardziej widoczny w Płocku, gdzie 57,6 proc. osób wymeldowujących się z miasta zamieszkało w gminach powiatu płockiego. Natomiast najmniejsze zainteresowanie wyprowadzką pod miasto zaobserwowano w przypadku Ciechanowa – 37,4 proc.

Drugim najważniejszym kierunkiem mazowieckich migracji była Warszawa. Stolica była atrakcyjna zwłaszcza dla mieszkańców najbliżej położonych miast subregionalnych: Siedlec (22,9 proc. migrantów) i Ciechanowa (20,7 proc.).

Co „Portret migranta” mówi o osobach podejmujących decyzję o przeprowadzce? Wyniki analiz wskazują, że najczęściej migrowały osoby młode (25-34 lata), pozostające w związku małżeńskim, przy czym we wszystkich badanych miastach większą mobilnością wykazywały się kobiety.

 

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie.