Most międzypokoleniowy w Płocku uważa się za otwarty

„Junior, Senior, Wigor” to projekt, który ruszył kilka tygodni temu w naszym mieście. Jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest do dwóch grup społecznych – ma je łączyć i integrować. Podczas zajęć, w których uczestniczą płoccy seniorzy i juniorzy, nie ma czasu na nudę. Co więcej? Wszystkim spotkaniom towarzyszy dobry humor, ciekawe warsztaty i mnóstwo ruchu.

Głównym celem projektu „Junior, Senior, Wigor” jest profilaktyka seniorów w zakresie zdrowego trybu życia, integracja międzypokoleniowa, stworzenie różnorodnych form wsparcia oraz zwiększenie poziomu aktywności dwóch grup wiekowych: osób po 60 roku życia oraz osób młodych (16- 25 lat). W Płocku projekt realizowany jest od 1 czerwca i potrwa do 31 października 2017 r.

Często bywa tak, że osoby starsze czują się samotne i „nie potrzebne”. Zajęcia, w których płoccy seniorzy biorą czynny udział na pewno zmienią to podejście. Bo czy ktoś z nas wyobraża sobie świat bez naszych babć czy mam? Aktywnie spędzony czas i efektywne jego wykorzystanie sprawią, że płoccy seniorzy zmienią nastawienie do życia – będzie z wigorem i uśmiechem.

Realizatorzy projektu zapewniają naszym, kochanym osobom starszym międzypokoleniowe zajęcia aktywizujące oraz cały szereg warsztatów. Na długiej liście znajdują się zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjno – ruchowe czy warsztaty z dietetykiem, które w dobie zdrowego trybu życia są na wagę złota.

Ciekawym założeniem całego programu jest wspólne spędzanie czasu osób młodych ze starszymi. To na pewno wspaniałe lekcje – tak dla jednych, jak i drugich. W naszym społeczeństwem wciąż panuje przekonanie o niskim poziomie tolerancji. Wystarczyłoby, aby chociaż raz młody człowiek czy starsza osoba wzięły udział w spotkaniu realizowanym w ramach projektu, i zapewne zmieniłby się ten kierunek myślenia. Zarówno młodzi, jak i osoby starsze uświadamiają sobie, że mają wspólne obszary zainteresowań. Młodzi uczą się, że niesienie pomocy to przyjemność, a wiedza jaką posiadają seniorzy, i którą chętnie się dzielą z młodzieżą, jest wręcz bezcenna.

Projekt skierowany jest do 40 osobowej grupy: 20 seniorów w wieku 60+ zamieszkałych na terenie miasta Płocka oraz 20 osób młodych (16- 25 lat), w tym juniorów – przyszłych wolontariuszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. W projekcie biorą udział zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Jednym z wielu warsztatów, w których uczestniczą zarówno seniorzy i juniorzy jest „Wolontariat- sposobem na aktywność w każdym wieku”. Bardzo cenne to zajęcia, których celem jest nie tylko propagowanie idei wolontariatu ale również podniesienie poziomu wiedzy uczestników w tym zakresie. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję poznać terminologię dotyczącą wolontariatu, motywacje wolontariuszy do pracy oraz zapoznają się z aktualnym stanem prawnym w zakresie wolontariatu. Podczas zajęć, po wstępnym elemencie integracyjnym, będzie miał miejsce wykład. Następnie uczestnicy w oparciu o zdobytą wiedzę będą wykonywali różnego rodzaju ćwiczenia, utrwalające zdobyte informacje i motywujące do poszukiwania w sobie wolontariackiego potencjału.

Projekt przewiduje też wspólne zajęcia wolontariuszy i seniorów – „Smartfon kontra szydełko”, stanowiące swego rodzaju most międzypokoleniowy, który posłuży transferowi wiedzy i umiejętności specyficznych dla poszczególnych pokoleń. Podczas wspólnych zajęć młodzież i seniorzy będą wymieniali się swoimi umiejętnościami. Młodzi pomogą osobom starszym opanować techniczne tajniki obsługi np. telefonów dotykowych, natomiast seniorzy nauczą młodych ludzi np. ozdobić poduszkę z użyciem ściegu tunezyjskiego – cokolwiek to znaczy – lub wykonać szalik na drutach. Na nudę się zatem nie zapowiada. A to dopiero początek…

– Te działania bez wątpienia przyczynią się do osiągnięcia zakładanych celów realizacji zadania publicznego. Podczas zajęć zarówno płoccy seniorzy, jak i młodzież są bardzo aktywni. Przed nami jeszcze całe lato i jesień. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się stworzyć w Płocku oazę, w której nasi seniorzy będą chętnie przebywać, a domowe pielesze staną się dla nich jedynie miejscem odpoczynku przed kolejnymi zajęciami i warsztatami – mówiła nam Monika Maron, prezes Instytutu Działań Obywatelskich.

Projekt „Junior, Senior, Wigor” realizuje Instytut Działań Obywatelskich w partnerstwie z Płocką Radą Seniorów oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.