Chcesz wyciąć drzewo – zgłoś to do urzędu!

image_pdfimage_print

– Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody wprowadzono zmiany z których wynika, iż właściciel nieruchomości jest obowiązany do dokonania zgłoszenia do Prezydenta Miasta Płocka zamiaru usunięcia drzewa – informuje płocki ratusz.

Obowiązek dotyczy drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm przekracza:
– 80cm -w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego
– 65cm -w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego
– 50cm -w przypadku pozostałych gatunków drzew

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z podpisami wszystkich właścicieli nieruchomości
– oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte (adres, nr ewidencyjny działki)
– rysunek albo mapkę określającą usytuowanie na nieruchomości

W ciągu 21 dni od dokonania zgłoszenia organ dokonuje oględzin. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w ciągu 14 dni od dokonania oględzin. W przypadku nie usunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu kolejnego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Wzór zgłoszenia – do pobrania
Telefon: Biuro Interwencji Informowania Mieszkańców: 24 364 55 55.

 

Fot. Archiwum Dziennik Płocki.