Ogromne inwestycje w Kobiernikach oddane do użytku [FOTO]

image_pdfimage_print

Wszystko zaczęło się w 2015 roku, wówczas to przedstawiciele Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (dziś PGO Kobierniki) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali umowę na finansowanie trzech kluczowych inwestycji realizowanych w Kobiernikach. Dzięki temu zmodernizowano sortownię, kompostownię oraz wybudowano nową kwaterę składowiskową.

W piątek, 23 czerwca, prezydent Andrzej Nowakowski, marszałek Adam Struzik oraz prezes PGO Kobierniki uroczyście otworzyli nową kwaterę składowiskową. Dzięki tej i kilku innych inwestycjach zrealizowanych od 2015 roku w Kobiernikach, w ciągu najbliższych kilkunastu lat Płock i region północnego Mazowsza ma zapewniony odbiór i utylizację odpadów.

– Te inwestycje pozwolą na  dostosowanie funkcjonowania zakładu do obowiązujących przepisów oraz dadzą możliwość bezpiecznego dla mieszkańców oraz środowiska zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Płocka i części płockiego regionu gospodarki odpadami – mówił podczas uroczystości prezydent Andrzej Nowakowski.

Inwestycje, niezbędne z punktu widzenia obowiązujących przepisów oraz zwiększające wydajność i poziom recyklingu surowców do ponownego wykorzystania, były konieczne do wykonania. Okres zwrotu przedsięwzięcia wyniesie od 6 do 7 lat. Oprócz dbałości o środowisko, dostosowania realizowanych działań zakładu do obowiązujących przepisów, zwiększenia wydajności oraz podniesienia poziomu recyklingu, inwestycja w krótkim okresie przyniesie wymierne korzyści, umożliwiając PGO potwierdzenie ważnej pozycji na mapie Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami.

– Ta inwestycja jest niezbędna dla prawidłowego i ekonomicznego procesu zagospodarowania odpadów oraz wyeliminowania pracochłonnego i kosztownego procesu ich wywożenia na inne składowiska. Dziękuję i gratuluję, bo to ważny moment dla całego Mazowsza – podkreślił z kolei marszałek województwa Adam Struzik.

Otwarta do użytku nowoczesna, nowa kwatera składowiskowa ma powierzchnię około 3 hektarów i pojemność ok. 500 tys. metrów sześciennych. Dla porównania dotychczasowe 4 zamknięte i zrekultywowane kwatery mają pojemność ok 660 tys. metrów sześciennych, zatem wybudowana kwatera jest tak duża jak cztery  dotychczasowe razem wzięte i powinna wystarczyć przynajmniej na 15 lat składowania odpadów.

Modernizacja sortowni poprawiła niezawodność pracy i zwiększy jej wydajność. Zakład dysponuje dwiema liniami sortowniczymi, które pracują niezależnie i zwiększyły dotychczasową wydajność o 50 procent do 60 tys. ton rocznie. Zwiększył się również poziom odzysku surowców wtórnych, co powoduje zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko. W skuteczniejszy sposób nastąpiło rozdzielenie strumienia odpadów komunalnych zmieszanych, w celu ich bardziej efektywnego wykorzystania w przyszłości.

Modernizacja kompostowni była niezbędna dla spełnienia obowiązujących wymagań prawnych dotyczących warunków prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów.  Ograniczyła w sposób istotny uwalnianie się do atmosfery zanieczyszczonego powietrza procesowego, poprawiła jakość uzyskiwanego kompostu oraz stabilizatu, a także przynosi oszczędność w zużyciu energii elektrycznej w związku z możliwością wyłączenia dotychczasowych energochłonnych urządzeń.

W ciągu ostatnich lat zrealizowano inwestycje w PGO Kobierniki na poziomie 40 milionów złotych. Pozwalają one chronić środowisko i znacząco wpływają na komfort życia mieszkańców Płocka i północnego Mazowsza. Inwestycje były zrealizowane we współpracy i przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: UMP – Konrad Kozłowski.
Fot. UMP.