Ulica Dobrzykowska oficjalnie oddana do użytku

– Od kilku lat konsekwentnie przebudowujemy ul. Dobrzykowską. Wydaliśmy na nią już łącznie 13,5 mln zł – mówił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski na poniedziałkowym otwarciu ul. Dobrzykowskiej.

Prezydent Płocka dziękował swoim współpracownikom, którzy odpowiadali za przebudowę Dobrzykowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakówka do ostatnich zabudowań Radziwia. Przedsięwzięcie polegało także na zbudowaniu oświetlenia na dłuższym odcinku: od skrzyżowania z ul. Krakówka do ronda im. 19 pp Odsieczy Lwowa na Tokarach. A także ścieżki rowerowej i chodnika w rejonie ogródków działkowych.

Przebudowa ul. Dobrzykowskiej zaczęła się w 2012 roku na odcinku od ronda im. 19 pp. Odsieczy Lwowa do granic miasta. Do kwietnia 2013 roku powstała nowa nawierzchnia o długości ok. 2,4 km i szerokości 7 metrów. Przy tej okazji ul. Dobrzykowska została „podniesiona”, ponieważ jej koniec przechodzi nad przegrodą dolinową, która chroni przed zalaniem przez Wisłę Tokary i Radziwie.

Koszt tej inwestycji sięgnął 6,7 mln zł. Inwestycja była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 220,5 tys. zł.

2015 rok przyniósł kontynuację przebudowy Dobrzykowskiej. Wyremontowana została jezdnia o długości 1,9 km na odcinku od ronda na Tokarach do pierwszych zabudowań Radziwia. Wraz z nią powstały chodniki przy zatokach autobusowych o powierzchni ponad 900 metrach kwadratowych i trzy nowe wiaty autobusowe. Koszt całkowity: 2,6 mln zł, z subwencji ministerstwa infrastruktury pochodziło prawie 1,34 mln zł.

31 maja 2017 roku zakończyła się dwuletnia przebudowa Dobrzykowskiej (rozpoczęta w czerwcu 2016 roku) w rejonie zabudowań Radziwia. W ramach tej inwestycji przebudowana została jezdnia o długości 753 metrów. Powstała nowe chodniki z obu stron jezdni na odcinku między zabudowaniami Radziwia. A wzdłuż ogródków działkowych kolejne chodniki o powierzchni ponad 4,4  tys m kw.

Powstała również ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Wąskiej wzdłuż zabudowań do dróg technicznych w obrębie ronda 19 pp Odsieczy Lwowa o szerokości od 2 do 2,3 metra i o długości 2,1 km. Wybudowano nowy kolektor kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi z odprowadzeniem wody deszczowej do rowu oraz nowe oświetlenie uliczne typu LED na całym rozbudowywanym odcinku

Wzdłuż Dobrzykowskiej wykonawca posadził nowe drzewa. Natomiast w trakcie prac drogowców gestorzy różnych sieci wykonali na swój koszt dodatkowe roboty. Wodociągi Płockie ułożyły nowy wodociąg wraz z przyłączami do posesji, Energa wymieniła słupy linii napowietrznej na nowe, betonowe, podobnie jak Orange Polska, która wymieniła z kolei słupy linii telefonicznej na nowe, betonowe.

Całkowity koszt przebudowy Dobrzykowskiej sięgnął 4,1 mln zł. A na 2018 rok Miejski Zarząd Dróg zaplanował budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dobrzykowskiej od Tokar aż do granic miasta.

Źródło: UMP – Hubert Woźniak
Fot. UMP