Kolejna ulica w Płocku zyska nowy wygląd

Mieszkańcy ulicy Romualda Traugutta w Płocku mogą złapać głębszy oddech, właśnie Miejski Zarząd Dróg rozpoczyna rozbudowę ulicy. Prace potrwają do jesieni – ich zakończenie przewidziano na październik.

Zakres prac obejmuje szereg robót w infrastrukturze podziemnej i naziemnej: rozbiórkę istniejących nawierzchni i obramowań jezdni, chodników, zjazdów i zatok postojowych,  budowę kanalizacji deszczowej w zakresie odwodnienia ulicy oraz odcinków odprowadzających wody opadowe z przyległych posesji, przebudowę oświetlenia ulicznego poprzez wykonanie nowej linii kablowej, słupów z wysięgnikami i oprawami oraz przebudowę sieci wodociągowej.

Drogowcy ułożą także nową nawierzchnię na ulicy z betonu asfaltowego. Chodniki, zatoki postojowe oraz zjazdy powstaną z kostki brukowej. Na ulicy Traugutta powstaną także tereny zielone. Wartość wszystkich prac to bez mała 2 miliony złotych.

Ulica Traugutta jest drogą lokalną, zaliczaną do kategorii dróg gminnych. Prace remontowo – budowlane obejmą odcinek ulicy od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego. – Prace będą prowadzone odcinkami, tak aby umożliwić dojazd mieszkańcom. Przekazanie placu budowy nastąpiło 10 maja, prace wystartują pod koniec tygodnia. W pierwszej kolejności dla ruchu zostanie zamknięty odcinek od ul. Kochanowskiego do skrzyżowania. Dojazd do posesji przy ul. Traugutta będzie możliwy od ul. Mickiewicza – informuje Konrad Kozłowski z biura prasowego ratusza.

Fot. UMP – zdjęcie poglądowe.