Po długim weekendzie ruszą dwa duże remonty ulic

Po długim weekendzie ruszą w naszym mieście kolejne inwestycje drogowe. Jedna na ulicy Traugutta, druga na ulicy Dobrzykowskiej.

W piątek, 28 kwietnia, Miejski Zarząd Dróg podpisał umowę z wykonawcą remontu ul. Traugutta. Jest to firma Lipowski, która zrealizuje kontrakt za prawie 2 mln zł. Zakres prac remontowych na ul. Traugutta obejmuje: rozbiórkę istniejących nawierzchni i obramowań jezdni, chodników, zjazdów i zatok postojowych; budowę kanalizacji deszczowej w zakresie odwodnienia ulicy oraz odcinków, odprowadzających wody opadowe z przyległych posesji; przebudowę oświetlenia przez wykonanie nowej linii kablowej, słupów z wysięgnikami i oprawami; przebudowę sieci wodociągowej; ułożenie nowych nawierzchni jezdni oraz chodników, zjazdów i zatok postojowych; wykonanie terenów zielonych oraz oznakowania.- Plan zakłada, że wykonawca zacznie prace 8-9 maja, potrwają one do końca września – tłumaczy Hubert Woźniak, z biura prasowego ratusza.

Po długim weekendzie zacznie się również asfaltowanie przebudowanego odcinka ul. Dobrzykowskiej (w rejonie zabudowań Radziwia). Rozpocznie się również budowa ścieżki rowerowej, chodników i ustawianie oświetlenia (ledowego) na odcinku ul. Dobrzykowskiej między ostatnimi zabudowaniami Radziwia, a rondem 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa. Prace w tym miejscu potrwają do 31 maja tego roku.

Źródło: UMP.

Zdjęcie poglądowe: UMP.