Kolejne ulice Płocka zyskują nowe życie. Finiszują prace Na Skarpie

Już wkrótce mieszkańcy Płocka będą mogli korzystać z nowej inwestycji na osiedlu Skarpa. Właśnie rozpoczęły się prace związane z położeniem masy bitumicznej. Planowane zakończenie prac przewidziano na 28 kwietnia. 

W trakcie są roboty związane z korytowaniem i układaniem warstw podbudowy pod jezdnię ulicy Polnej oraz  budowa chodników i zjazdów już na ostatnim odcinku – za skrzyżowaniem z ulicą Małą. Kontynuowane są również prace związane z budową studzienek dla wpustów ulicznych i włączeniem ich do głównego kolektora kanalizacji deszczowej oraz budowa oświetlenia ulicznego.

Do tej pory została wykonana nawierzchnia asfaltowa na jezdni ulicy Polnej na odcinkach pomiędzy ulicami Jasną i Kwiatową oraz ulicami Kwiatową i Małą. Pozostało jeszcze wykonanie: wyniesionej tarczy na skrzyżowaniach z kostki betonowej, nawierzchni asfaltowej na ostatnim odcinku ulicy Polnej oraz warstwy ścieralnej na całej długości, chodników i zjazdów z kostki betonowej na ostatnim odcinku tj. za skrzyżowaniem z ul. Małą – do końca zakresu przy domu studenckim, studzienek i wpustów deszczowych. Zostaną także zamontowane latarnie oświetleniowe wraz z fundamentami.

– Przypominamy, że na rozbudowywanym odcinku ulicy Polnej i Na Skarpie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności – mówi Konrad Kozłowski, z biura prasowego ratusza.

Inwestycje realizuje Miejski Zarząd Dróg. Wykonawcą robót jest: P.I.B.„WASKOP” Elżbieta Wasek z Płocka.

Źródło: MZD.