Kobiet jest więcej i żyją dłużej. Czas z filmu „Seksmisja” realny?

Jak statystycznie w naszym województwie wypadają kobiety? Okazuje się, że piękniejsza część naszego społeczeństwa wypada całkiem nieźle.

Na pewno kobiety przeważają liczebnie nad mężczyznami zarówno w Warszawie, jak i w całym województwie mazowieckim. – Znacznie korzystniej wyglądają też dla nich statystyki dotyczące długości życia – czytamy w informacji Urzędu Statystycznego. 

Na koniec czerwca 2016 roku liczba kobiet w województwie mazowieckim wyniosła ponad 2,79 mln, co stanowiło 52 proc. ogółu mieszkańców. Na 100 mężczyzn przypadało w województwie mazowieckim 109 kobiet. W samej Warszawie sytuacja wygląda trochę gorzej dla kobiet – na 100 mężczyzn jest to 118 pań.

Mieszkanki Mazowsza, według statystyk, mogą liczyć na znacznie dłuższe życie niż mężczyźni. Dla dziewczynek urodzonych w 2015 r. dalsze trwanie życia wyniosło 82 lata, dla chłopców zaś 74 lata (w Warszawie odpowiednio 82 lata i 76 lat).

W odróżnieniu od swoich mam i babć kobiety decydują się dziś na małżeństwo mając zdobyte wykształcenie i choćby minimalny staż pracy. Najczęściej wstępowały w stan małżeński mając 25-29 lat. Wyliczona w 2015 r. mediana wieku kobiet wychodzących za mąż wyniosła 27,5 roku, a żeniących się mężczyzn 29,5 roku.

Panie zamieszkujące w województwie mazowieckim coraz później decydują się też na macierzyństwo. Najwięcej dzieci rodziły kobiety w wieku 30-34 lata oraz 25-29 lat: odpowiednio 36 proc oraz 31 proc. ogółu żywych urodzeń. W Warszawie świeżo upieczone mamy miały najczęściej 30-34 lata. Mediana wieku rodzących kobiet wyniosła na Mazowszu 30,5 roku, natomiast w Warszawie 31,8 roku. W przypadku matek rodzących po raz pierwszy ich średni wiek na Mazowszu 28,6 roku, zaś w Warszawie 30,4 roku.

Mieszkanki Mazowsza wykazują się dużym zaangażowaniem na rynku pracy. Największy odsetek aktywnych zawodowo kobiet dotyczył pań w wieku 35-44 lata oraz 45-54 lata (w obu grupach po 84 proc.). W przypadku kobiet w wieku 15 lat i więcej wskaźnik ten osiągnął 50 proc.. Zdecydowanie najczęściej panie pracowały w charakterze pracowników najemnych , bo aż 81 proc. Na własny rachunek działała co dziesiąta mieszkanka województwa.

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie.

Fot. Kadry z filmu „Seksmisja”.