Nie zajmujcie pasa drogowego pojemnikami na śmieci. Będą kary

Miejski Zarząd Dróg w Płocku przypomina, że zabrania się ustawiania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i segregowanych w pasie drogowym. Pojemniki i worki na odpady można wystawiać w dniu ich odbioru.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej właściciele są zobowiązani do udostępnienia miejsca, w którym przechowywany jest pojemnik lub pojemnik i worki (altanki) lub wystawienia pojemnika i pojemnika i worków w dniu odbioru odpadów przed bramę posesji lub do najbliższej ulicy” – zapisano w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie naszego miasta.

Zgodnie z przepisami o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Stawka opłaty wynika z uchwały Rady Miasta Płocka. Stawka opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego na terenie miasta Płocka, w tym przypadku wynosi 1,5 zł dziennie za 1 m kw. powierzchni zajęcia pasa drogowego.

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia, zarządca drogi będzie zmuszony – w drodze decyzji administracyjnej – wymierzyć karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności ustalonej opłaty – czyli 15 zł dziennie za 1 m kw. powierzchni zajęcia pasa drogowego. 

Źródło Miejski Zarząd Dróg