Doktor Roger Greenaway odwiedzi Płock. Najpierw będą gry szkoleniowe

W pierwszym wiosennym miesiącu Akademia Menedżera Biznes Level Up dla menedżerów i nie tylko, przygotowała aż dwie propozycje szkoleń i warsztatów. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 2 marca (czwartek), a drugie 16 marca.

2 marca (czwartek) godz. 10.00 – 15.00 będzie miało miejsce szkolenie „Zarządzanie zmianą i komunikacją z wykorzystaniem gier szkoleniowych”. –  Gry szkoleniowe to nowoczesne i skuteczne narzędzie do rozwoju kompetencji pracowników różnych organizacji, dzięki wykorzystaniu doświadczenia i zabawy w nauce. Gry w sposób naturalny angażują uczestników, pokazują ich typowe zachowania – czytamy w zaproszeniu na szkolenie.  – W przypadku wdrażania nowej wiedzy gry pozwalają przećwiczyć nowe umiejętności w sytuacji zbliżonej do rzeczywistości biznesowej. Natomiast w przypadku doświadczonych pracowników pozwalają im zaobserwować ich typowe zachowania, zrozumieć pożądane oraz negatywne konsekwencje tych zachowań oraz wdrożyć ewentualne działania korygujące. Warsztaty będą koncentrować się na procesie wprowadzania zmian, optymalizacji projektów i komunikacji zespołowej – wyjaśniają organizatorki.

Uczestnicy wezmą udział w dwóch grach biznesowych, rozwijających następujące kompetencje: Pierwsza gra to „Eskadra” czyli zarządzanie procesowe – identyfikacja powiązań pomiędzy działaniami wykonywanymi w organizacji a wymaganiami klienta we wszystkich etapach procesu; praca zespołowa – współpraca wewnątrz zespołu, role zespołowe, wspólne wyznaczanie i osiąganie celu; zarządzanie zmianą – adekwatne reagowanie na pojawiające się zadania oraz zdarzenia losowe, wprowadzanie koniecznych korekt w planie działania.

Druga gra to „Magneto” czyli skuteczna komunikacja – przekazywanie informacji innym zespołom, komunikacja wewnątrz zespołu, jasne wyrażenie potrzeb i oczekiwań; negocjacje – przygotowanie do negocjacji, ustalenie pozycji wyjściowej, wybranie strategii negocjacyjnej, wykorzystanie technik negocjacyjnych; planowanie strategiczne – wyznaczenie strategii i jej realizacja przy niepełnej informacji na temat rynku i konkurencji; praca zespołowa – współpraca wewnątrz zespołu, role zespołowe, wspólne wyznaczanie i osiąganie celu; radzenie sobie z niejednoznacznością.

16 marca 2017, godz. 09.00 – 16.00 – szkolenie „The engaging manager – tools for better meetings” warsztat poprowadzi dr. Roger Greenaway (warsztat po angielsku – z opcją tłumacza). Tu należy podkreślić fakt, że jest niepowtarzalna okazja do spotkania Rogera w naszym mieście. Kim jest Roger Greenaway? To twórca metody Active Reviewing, uczy ludzi jak aktywnie i świadomie wykorzystywać doświadczenie w rozwoju osobistym i zawodowym. Pracuje z menedżerami z całego świata. Warsztat przeznaczony jest dla menedżerów, którzy chcą budować zaangażowanie swojego zespołu rozwijając się jako Lider – Facilitator. Uczestnicy szkolenia otrzymają szeroki repertuar narzędzi menedżerskich, które pomogą rozwijać zespół i angażować go w rozwiązywanie problemów, kreatywne myślenie i podejmowanie decyzji.

Tematyka warsztatu, który poprowadzi słynny szkoleniowiec to: menedżer jako facilitator (aktywne techniki organizowania angażujących i efektywnych spotkań); zachowania i techniki wspierające myślenie innowacyjne; techniki podejmowania decyzji; teraźniejszość i przyszłość; informacja zwrotna – jej rola w budowaniu efektywnej komunikacji w zespole oraz transfer poznanych metod do środowiska pracy.

– Liczba miejsc ograniczona na szkolenia jest ograniczona – zastrzegają w Akademii Menedżera. Obydwa spotkania odbędą się w Płockim Parku Przemysłowo -Technologicznym w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 39. Więcej na temat warsztatów i szkoleń prowadzonych w naszym mieście znajdziecie na stronie Biznes Level Up oraz na Facebooku.

Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki wsparciu Urzędu Miasta Płocka.