25 mln zł do rozdysponowania. Na co można je przeznaczyć? Dziś konsultacje w Płocku

W marcu ruszy nabór projektów do budżetu obywatelskiego Mazowsza. W puli jest 25 mln zł. Kto może zgłosić projekt? Czego mogą dotyczyć? Jak będzie wyglądał wybór? Na te pytania odpowiedzą dziś płocczanom przedstawiciele samorządu na spotkaniu, które odbędzie się o godz. 17 w płockiej “Małachowiance”.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wszystkich mieszkańców Mazowsza zaprasza na stronę poświęconą budżetowi obywatelskiemu. Znaleźć tam można m.in. informacje o przykładowych działaniach zrealizowanych z budżetu obywatelskiego, podpowiedzi, jak zgłosić projekt, harmonogram prac związanych z budżetem czy terminy spotkań z mieszkańcami regionu.

– Budżet obywatelski świetnie sprawdził się już w wielu miastach i dzielnicach. My idziemy o krok dalej i oddajemy głos mieszkańcom całego województwa. To duże przedsięwzięcie, ale jesteśmy do niego dobrze przygotowani. Mieszkańcy mogą liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie procesu – mówi Mirosław Adam Orliński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, wiceprzewodniczący Komisji Prawa, Samorządu, bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

To pierwsza edycja BOM-u. Do rozdysponowania jest 25 mln zł, z czego 80 proc. (20 mln zł) na pulę podregionalną i 20 proc. (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie.

– To mieszkańcy zadecydują, które inwestycje zostaną zrealizowane. Zgłaszając projekty, a potem oddając głos na konkretne pomysły, będą współdecydować o swoim najbliższym otoczeniu i dzięki temu rozwijać je. Projekty mogą dotyczyć zarówno infrastruktury, jak i np. wydarzeń kulturalnych – zaznacza Marcin Podsędek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

W ostatnim kwartale roku odbyły się konsultacje społeczne uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w której określono zasady i tryb budżetu obywatelskiego oraz wymogi, jakie powinny spełniać składane projekty. Uchwała weszła w życie 7 stycznia.

– To tak naprawdę ostatni etap przed uruchomieniem naboru projektów. Chcemy w sposób jasny i prosty omówić z mieszkańcami, jakie pomysły można zgłaszać i na co muszą zwracać uwagę. W przypadku naszego budżetu obywatelskiego bardzo ważne są dwie kwestie – inwestycja może być realizowana tylko na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania i musi dotyczyć zadań własnych województwa. Kolejny krok to nabór projektów. Nie wymagamy szczegółowego kosztorysu – wystarczy pomysł i orientacyjny koszt. Szczegółową kalkulację bierzemy na siebie – podkreśla Tamara Borkowska, z-ca dyrektora Departamentu Organizacji urzędu marszałkowskiego. – Składanie projektów i głosowanie odbywać się będzie elektronicznie. Projekty można będzie także składać osobiście lub wysłać pocztą.

Dziś tj. w środę 29 stycznia, w sprawie Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w Płocku obędzie się spotkanie informacyjne. – Przyjdź na spotkanie w Płocku i dowiedz się jakie projekty będzie można składać, kiedy rusza nabór i jak złożyć projekt? – zaprasza urząd marszałkowski. Spotkanie odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego o godz. 17.

Ważne terminy

2–31 marca 2020 r. – nabór projektów;
1 kwietnia–29 maja 2020 r. – ocena projektów;
20 lipca–16 sierpnia 2020 r. – głosowanie nad wyborem projektów;
do 31 sierpnia 2020 r. – wyniki głosowania;
rok 2021 – realizacja projektów.