25 mln zł dla mieszkańców Mazowsza. Teraz tylko usiąść i napisać projekt…

Przy podziale tych środków najważniejsze jest, że to mieszkańcy decydują na co będą przeznaczone pieniądze. Tym razem jest do podziału aż 25 mln zł. A projekt może złożyć każdy.  – Jestem przekonany, że i tym razem Mazowszanie wykażą się pomysłowością i zawalczą o swoje projekty, do czego gorąco zachęcam – mówił podczas konferencji prasowej marszałek Adam Struzik. Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza ruszy 21 listopada.

Budżet Obywatelski Mazowsza to środki pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego. Na co zostaną przeznaczone? O tym zdecydują mieszkańcy w głosowaniu. Do podziału jest 25 mln zł. Zgłaszając projekt, mieszkańcy całego Mazowsza mają realną szansę zrealizować własne pomysły.

Samorząd województwa mazowieckiego już po raz czwarty przeznacza pieniądze na realizację kolejnych pomysłów mieszkańców regionu, które dotyczą ich najbliższej okolicy, sąsiadujących gmin, także całego województwa. – Z roku na rok jesteśmy zaskakiwani liczbą oraz jakością składanych projektów – mówiła Sara Michalska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych urzędu marszałkowskiego. Dodała, że z niecierpliwością oczekuje na propozycje w rozpoczynającej się edycji.

– Podobnie jak w poprzednich latach można ubiegać się o wsparcie na zadania o charakterze inwestycyjnym. Są to tzw. „twarde” projekty, czyli np. karetka, ścieżka pieszo-rowerowa czy boisko – wyjaśnia Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W tym miejscu należy podkreślić, że jeżeli chodzi o budowę nowego obiektu, to może ona być realizowana jedynie na nieruchomościach należących do samorządu województwa mazowieckiego lub jego jednostek organizacyjnych czy spółek. Zatem, zanim mieszkaniec rozpocznie pisać projekt, warto się zorientować, do kogo należy nieruchomość i czy projekt ma w ogóle szansę na realizację.

Nie tylko jednak projekty inwestycyjne można będzie złożyć do BOM. – Na wsparcie z budżetu regionu mogą liczyć także pomysłodawcy zadań o charakterze nieinwestycyjnym, inaczej „miękkich”, tj. np. szkolenia, warsztaty, wydarzenia tematyczne, zawody czy koncerty – wymieniała Sara Michalska. Podkreśliła, że kluczowy jest pomysł. – I to jest pierwszy krok na ścieżce do sięgnięcia po środki z budżetu Mazowsza. Na projekt inwestycyjny można zdobyć nawet do 1 mln zł, a na nieinwestycyjny do 200 tys. zł – zaznaczyła.

Kolejnym krokiem jest precyzyjne i ciekawe opisanie projektu w formularzu zgłoszeniowym. – Wypełniając go na początku należy wybrać kategorię (obszar tematyczny), nadać dobry tytuł naszemu projektowi, a później dodać skrócony opis projektu, co jest szczególnie ważne, bo będzie on promował projekt podczas głosowania. W formularzu należy również zawrzeć uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego adresatów – tłumaczy Marta Milewska.

Następnie pomysłodawca musi określić przewidywany koszt projektu. Im bardziej szczegółowy tym lepszy. Kolejnym krokiem jest zdobycie minimum 50 podpisów osób, które podpiszą dokument. Projekty można składać w takich obszarach, jak np. edukacja publiczna, modernizacja obszarów wiejskich, promocja i ochrona zdrowia, transport zbiorowy i drogi publiczne, kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, pomoc społeczna czy wspieranie rodziny.

Nabór projektów potrwa od 21 listopada 2022 r. do 13 stycznia 2023 r. Od 16 stycznia do 24 marca 2023 roku potrwa ocena formalno- prawna projektów. Do 5 kwietnia przyszłego roku mieszkańcy poznają wyniki weryfikacji. Następnie od 12 maja do 7 czerwca będzie można głosować na wybrane projekty. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 czerwca. Projekty będą realizowane w 2024 roku. 

Marszałek Adam Struzik zaznaczył, że mieszkańcy Płocka są bardzo aktywni w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. – W ostatniej edycji BOM zagłosowało ponad 11 tys. płocczan – to jest naprawdę świetny wynik, który dał prym regionowi płockiemu. To pokazuje, że nie brakuje dobrych pomysłów, ale też umiejętności w przekonywaniu do nich innych – podkreślił marszałek.

W ostatniej edycji BOM wśród wybranych do realizacji inwestycji znalazło się 11 projektów z regionu płockiego w tym m.in.: budowy aż trzech ścieżek pieszo-rowerowych – wzdłuż drogi wojewódzkiej 577 na trasie Gąbin-Sanniki, na odcinku Maszewo Duże-Mańkowo-Nowa Biała oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej 567 na odcinku Rogozino-Płock, a także specjalistyczny sprzęt dla szpitala psychiatrycznego w Gostyninie. Największą liczbę głosów z listy regionalnej w 3. edycji zdobył projekt z podregionu płockiego – “Z wizytą u Chopina w Sannikach”. Był to projekt z obszaru edukacji i kultury oraz ochrony zabytków. Swój głos na ten pomysł oddało 2541 osób.

Pomysły i projekty są bardzo zaskakujące. Na co przykładem jest… budowa profesjonalnych platform pod gniazda bocianów w sierpeckim skansenie. Autorem tej niecodziennej budowli jest Piotr Kalbarczyk, który podczas konferencji zapowiadającej 4. edycję BOM opowiedział o swoim pomyśle.  – Mamy bociany, które są głównymi odbiorcami naszego działania, ale też i może przede wszystkim są one pewnego rodzaju naszym wspólnym dobrem narodowym – zaznaczył. – Te miejsca przygotowaliśmy dla ptaków, które potrzebują naszej pomocy, np. ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby niepełnosprawnych nielotów – mówił Kalbarczyk.  Dodał, że ptaki można obserwować, dzięki kamerkom zainstalowanym przy gniazdach i śledzić ich losy na stronie internetowej sierpeckiego skansenu, ale również można odwiedzić je także na żywo.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.