Wraca posterunek Policji w Staroźrebach!

image_pdfimage_print

Po wielu miesiącach starań starosty płockiego Mariusza Bieńka i samorządu gminy Staroźreby z wójtem Józefem Stradomskim na czele, jest decyzja o przywróceniu posterunku Policji w Staroźrebach. – To nasz wspólny sukces, do którego dążyliśmy z myślą o mieszkańcach – komentuje starosta Mariusz Bieniek.

Reorganizacja sieci posterunków w całej Polsce rozpoczęła się już kilka lat temu. Działania te od razu spotkały się ze stanowczym sprzeciwem samorządów gminnych w Powiecie Płockim, gdyż dotknąć miały również posterunki z naszego terenu. M.in. za sprawą ówczesnego Starosty Płockiego, a późniejszego posła na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego, udało się uratować niektóre jednostki (w Łącku, w Radzanowie). Niestety, zlikwidowano posterunki w Staroźrebach, Słupnie i Słubicach.

Starosta Mariusz Bieniek kilka miesięcy temu zwrócił się w tej sprawie – w imieniu całego Zarządu Powiatu w Płocku – do najwyższego organu decydującego w tych kwestiach. Napisał do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o przywrócenie zlikwidowanych posterunków w gminach Staroźreby, Słupno i Słubice. Uzasadniał, że władze tych gmin do tej pory nie pogodziły się z podjętymi przed kilku laty decyzjami i cały czas prowadzą działania, aby posterunki wróciły na ich teren. Starosta argumentował, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, którzy zostali pozbawieni możliwości współpracy z lokalną Policją.

Z odpowiedzi Komendy Głównej Policji wynika, że o ile otwarcie posterunków w gminach Słupno i Słubice na obecną chwilę nie znajduje uzasadnienia, o tyle propozycja reaktywacji placówki w Staroźrebach została oceniona pozytywnie.

Jeśli chodzi o Słupno, to Policja tłumaczy, że siedziba Komisariatu Policji w Płocku, który obsługuje teren gminy, znajduje się w odległości 8 km, co nie powoduje utrudnień dla mieszkańców. Poza tym na terenie gminy Słupno nie ma pomieszczeń, w których mógłby się mieścić posterunek.

W przypadku gminy Słubice, która obsługiwana jest przez Komisariat Policji w Gąbinie, Policja wyjaśnia, że odtworzenie tam posterunku wiązałoby się ze zmianą struktur Komisariatu, w wyniku czego spadłaby ranga jednostki. Poza tym mieszkańcy w trakcie konsultacji nie zgłaszali wniosków o przywrócenie posterunku (ci ze Słupna zresztą też nie), a gmina nie ma lokalu na jego siedzibę.

Inaczej rzecz ma się, jeśli chodzi o gminę Staroźreby. KGP przyznaje, że na terenie gminy nie funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, siedziba posterunku w Bielsku, który obsługuje teren gminy, znajduje się w odległości 23 km, a poza tym sami mieszkańcy zgłaszali wnioski o utworzenie Punktu Przyjęć Interesantów. W efekcie zarówno komendant miejski Policji w Płocku, jak i komendant wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, pozytywnie ocenili propozycję przywrócenia posterunku w Staroźrebach. W dodatku wójt gminy Józef Stradomski zadeklarował, że w ciągu najbliższych miesięcy wygospodaruje pomieszczenie na lokalizację jednostki, a samorząd będzie partycypował w kosztach utrzymania lokalu.

KGP podpowiada jednocześnie, że „w celu ułatwienia kontaktu mieszkańców tych gmin [Słupno i Słubice] z Policją, możliwa jest zmiana terminów funkcjonowania Punktów Przyjęć Interesantów poprzez dostosowanie czasu ich działalności do lokalnych potrzeb. Dodatkowo, z korzyścią dla mieszkańców, może być propozycja pełnienia dyżuru przez policjanta służby kryminalnej”. KGP proponuje, by szczegóły w tym zakresie ostatecznie uzgodnić z KMP w Płocku.

Kwestia posterunków była jednym z tematów podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu w Płocku. Poza kwestią posterunków, omawiany był także stan bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2016 r. Obydwa tematy ściśle się ze sobą wiążą.

Przypomnijmy. Na terenie Powiatu Płockiego ziemskiego funkcjonuje 6 posterunków Policji, które bezpośrednio podlegają pod Komendę Miejską Policji w Płocku. Są to posterunki w Bielsku, Bodzanowie, Brudzeniu Dużym, Drobinie, Starej Białej oraz Wyszogrodzie. Dwa posterunki, w Łącku i w Nowym Duninowie, są komórkami organizacyjnymi Komisariatu Policji w Gąbinie, a posterunek w Radzanowie strukturalnie wchodzi w skład Komisariatu Policji w Płocku, który dodatkowo odpowiada za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Słupno. Stan zatrudnienia w Powiecie Płockim, na dzień 31 grudnia 2016 roku, wynosił 106 policjantów przy stanie 115 etatów.

W całym 2016 roku na terenie Powiatu Płockiego stwierdzono ogółem 900 przestępstw, jest to mniej niż w 2015 roku, kiedy było ich 1088. Z analizy danych statystycznych wynika, że najpoważniejszym problemem na terenach wiejskich są przestępstwa z kategorii kradzieży i kradzieży z włamaniem.

W ciągu 2016 r. na terenie całego powiatu doszło do 146 wypadków drogowych. We wszystkich rannych zostało 181 osób, a śmierć poniosło 14 osób (w 2015 – 26 zabitych). W 2016 r. zmniejszyła się też (o 22) liczba osób rannych, których w 2015 odnotowano 203. Główną przyczyną wypadków drogowych jest niebezpieczna prędkość.

Przez teren Płocka i Powiatu Płockiego przebiegają 4 drogi krajowe, 12 dróg  wojewódzkich oraz drogi powiatowe, gminne, w tym twarde i gruntowe. W 2016 r. ponad 1/3 ogólnej liczby wypadków miała miejsce na drogach krajowych. Zmniejszyła się natomiast liczba wypadków na drogach powiatowych, a zwiększyła na drogach gminnych.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Płocku