Płock na mapie smogu. Stan powietrza – Bardzo Zły!

Historia z zanieczyszczeniem płockiego powietrza, jak widać, nie kończy się. W niedzielę, 8 stycznia, o godzinie 9 rano stacja pomiaru jakości powietrza przy ulicy Reja 28, pokazywała że stan powietrza jest – Bardzo Zły!

Na Facebooku natychmiast pojawiły się zdjęcia i posty od mieszańców naszego miasta. Tym razem prym wiodły w powietrzu pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5. Pojawiły się też ostrzeżenia od naszych Czytelników aby dzieci i osoby starsze nie wychodziły z domów. Niestety zjawisko złego stanu powietrza nie dotyczy jedynie naszego miasta. Raptownie jego stan pogorszył się w wielu miastach Polski, od kilku dni w stacjach telewizyjnych i radiowych pojawiały się wiadomości o dręczącym Polaków smogu. Wśród miejscowości, które opanował najczęściej wymieniano miasta położone na południu kraju. Dziś zaczęto mówić o Warszawie i innych miejscowościach w całej Polsce. Jak widać po stacji pomiaru przy ulicy Reja, smog nie ominął także Płocka.

– Od kilkudziesięciu godzin stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu w południowej i wschodniej Polsce sięga poziomów, które nawet w naszym kraju są alarmowe – napisali administratorzy facebookowego fanpaga Greenpeace Polska. – W innych krajach europejskich alert ogłaszany jest przy zanieczyszczeniach nawet trzykrotnie niższych. Tymczasem zagrożenie jest naprawdę poważne. W dniach, w których smog jest tak duży jak obecnie, ogólna liczba zgonów rośnie o 6 proc., a liczba udarów mózgu aż o 9 proc. – ostrzegają lekarze. Umieralność podwyższona jest także w ciągu kilkunastu dni od epizodu smogowego – wykazują wiedzę autorzy. 

A jeszcze kilka dni temu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł na konferencji prasowej podsumowującej  rok pracy jego resortu, powiedział, że… – Nie ma w tej chwili żadnego powodu do paniki – tłumaczył reporterowi TOK FM minister zdrowia z zawodu lekarz. – Lubimy mówić o zagrożeniach troszkę bardziej teoretycznych, w sytuacji, kiedy styl życia, jaki przyjmujemy, jest wielokrotnie bardziej szkodliwy – dodał minister zdrowia.

W Polsce 45 tys. rodaków umiera przedwcześnie z powodu smogu. Polacy żyją średnio o 9 miesięcy krócej z racji zanieczyszczenia powietrza. Na liście 50 miast UE z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem aż 33 leży w Polsce, a 14 w regionie śląskim, w którym mieszka piszący te słowa. Oddychając powietrzem na Śląsku czy w Małopolsce, wdychasz rocznie tyle rakotwórczego benzo[a]pirenu, ile znajduje się w 2580 papierosach, czyli – nawet jak jesteś osobą niepalącą – wypalasz 7 papierosów dziennie – przypomina najważniejsze fakty na temat zanieczyszczenia powietrza smogiem w Polsce Jarosław Makowski – filozof, publicysta oraz radny sejmiku śląskiego,  Cytując powszechnie dostępne dane na temat skali zanieczyszczenia powietrza w kraju, publicysta zwraca uwagę, że smog „to nie jest bajkowy potwór”.

Radny pisze o zabójczych skutkach obecności smogu dla mieszkańców terenów, gdzie stężenie szkodliwych pyłów w powietrzu przekracza wielokrotnie dopuszczalne normy. Makowski wskazuje, że w tej grupie szczególnie zagrożone są dzieci i osoby starsze. Mówiąc o niemądrej wypowiedzi ministra Radziwiłła, radny przypomina jak mimo przeciwności, w kraju rośnie świadomość zagrożenia smogiem. Miasta, a nawet całe województwa wypowiadają wojnę zanieczyszczonemu powietrzu. Pozytywne skutki przynoszą też akcje społeczników i miejskich aktywistów, którzy uświadamiają ludziom zagrożenie, jakim jest smog. Coraz więcej energii poświęca się też na edukacje najmłodszych – wylicza Makowski. I dlatego, jak pisze filozof,  „minister Radziwiłł swoimi niemądrymi wypowiedziami nie tylko uspokaja ludzi tam, gdzie trzeba bić na alarm, ale niszczy także prace miejskich aktywistów, dzięki którym smog stał się ważną kwestią polityczną.” [źródło: Portal Opinii TOK FM Polska; www.tokfm.pl]

Pył zawieszony PM10 jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych zawierającą substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany). Poziom dopuszczalny stężenia średniodobowego dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 razy w ciągu roku. Pył przedostaje się do organizmu przede wszystkim przez drogi oddechowe lub pośrednio przez układ pokarmowy, kiedy spożywana jest skażona żywność (szczególnie dotyczy to metali ciężkich). Stwierdzono, że cząstki o średnicach większych od 10 μm zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych, skąd są wydalane. Pył zawieszony PM10 przenika do płuc, ale się tam nie akumuluje, może akumulować się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego.

Z kolei pył zawieszony PM 2,5 jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Do atmosfery emitowany jest jako zanieczyszczenie pierwotne powstające w wyniku procesów antropogenicznych i naturalnych oraz jako zanieczyszczenie wtórne, powstające w wyniku przemian dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, amoniaku, lotnych związków organicznych i trwałych związków organicznych. Pył PM2,5 jest również zanieczyszczeniem transgranicznym, transportowanym na odległość do 2500 km. W powietrzu może pozostawać przez wiele dni lub tygodni. Pył zawieszony PM2,5 przenika do najgłębszych partii płuc, gdzie jest akumulowany, stanowiąc poważny czynnik chorobotwórczy, osiada na ściankach pęcherzyków płucnych utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołując choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani.