Są pieniądze na budowę kolejnego etapu obwodnicy Płocka [FOTO]

image_pdfimage_print

Jest to jedna z najbardziej spektakularnych umów, jakie dotychczas udało się podpisać Miastu Płock. Na jej podstawie do sierpnia 2018 roku powstanie kolejny etap trasy północno-zachodniej. Pomogą w tym środki unijne. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego na realizację projektu przeznaczono kwotę 129,8 milionów złotych.

W piątek, 30 grudnia, w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i prezydent Andrzej Nowakowski.

Z pierwszej części projektu wynika, że powstanie 4,1 km dróg oraz 1,5 km ścieżek rowerowych. Inwestycja obejmie budowę trasy o długości 1,8 km od węzła „Boryszewo” na ulicy Otolińskiej do węzła „Bielska” oraz od węzła „Bielska” do węzła „Długa” o długości 2,3 km, który jest elementem kończącym realizowany odcinek obwodnicy. Powstaną również dwa wiadukty – kolejowy i drogowy przy ulicy Bielskiej. Ponadto wybudowane zostaną drogi dojazdowe i serwisowe, zjazdy, chodniki i ścieżki rowerowe oraz kanalizacja deszczowa. Umocnione zostanie też koryto rzeki Brzeźnicy i jej dopływ. Przebudowane zostaną linie elektroenergetyczne i urządzenia melioracyjne. Powstaną rowy drogowe oraz zbiornik retencyjny. A na ulicach pojawi się oświetlenie.

Druga część inwestycji, czyli utworzenie drogi jednojezdniowej od węzła „Bielska” do węzła „Długa” ułatwi mieszkańcom dotarcie do części miasta, gdzie funkcjonują największe zakłady przemysłowe w Płocku. W ramach prac ulica Przemysłowa połączona zostanie z nowobudowaną trasą północno-zachodnią. Zaplanowana jest budowa mostu nad jarem rzeki Brzeźnicy oraz węzła „Trzepowo”. Fundusze zostaną zainwestowane także w oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, umocnienia koryta rzeki i jej dopływu, przebudowę wodociągu, przebudowę istniejących urządzeń i sieci energetycznych, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie dróg.

Większa dostępność do terenów inwestycyjnych przyczyni się do wzmocnienia lokalnej gospodarki. Rozwój sieci transportowej to także łatwiejsze przemieszczanie towarów, efektywniejszy handel oraz współpraca międzyregionalna, co sprzyja wykorzystaniu potencjału rynku pracy. Bardzo ważnym aspektem całego przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców – inwestycja pozwoli na wyprowadzenie transportu substancji niebezpiecznych poza tereny zamieszkałe.

Pierwszy etap budowy trasy północno-zachodniej w Płocku był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Inwestycja miała na celu usprawnienie komunikacji, wzmocnienie handlu oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Pierwszy etap prac objął budowę trasy między Rondem Wojska Polskiego, a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska” oraz rozbudowę węzła „Boryszewo”. Wsparcie unijne na ten cel wyniosło 28,7 mln zł.

Fot. Dziennik Płocki