Które gminy zyskają nowe odcinki dróg?

image_pdfimage_print

Odcinki trzech dróg – w gminach Wyszogród, Mała Wieś i Drobin – zostaną w 2017 roku odnowione. Dzięki tym pracom poprawią się komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Chodzi o przebudowę i modernizację trzech odcinków o łącznej długości prawie dwóch kilometrów. Beneficjentem wszystkich inwestycji jest Powiat Płocki, zadania będą współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie z UE wynosi łącznie ponad 711 tys. zł.

Wyremontowane zostaną:
— droga powiatowa nr 2951W Bulkowo – Kobylniki na odcinku o długości 0,455 km w miejscowości Kobylniki (gm. Wyszogród). W zakres prac wchodzą m.in. poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni i poboczy, wykonanie przepustu pod drogą. Wartość projektu wynosi ponad 514,5 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne to blisko 327,5 tys. zł, a wkład własny – ponad 187,1 tys. zł
— droga powiatowa nr 2965W Węgrzynowo – Podgórze na odcinku o długości 0,995 km w miejscowościach Podgórze Wieś i Podgórze Parcele (gm. Mała Wieś). Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę jezdni i wykonanie nawierzchni, remont istniejących zjazdów, rozbiórkę i ustawienie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wartość zadania wynosi ponad 299,5 tys. zł, z czego dofinansowanie opiewa na prawie 190,6 tys. zł, a wkład własny – ponad 108,9 tys. zł
— droga powiatowa nr 2921W Smolino – Psary na odcinku o długości 0,520 km w miejscowości Psary (gm. Drobin). W zakres prac wchodzą m.in. przebudowa istniejącej nawierzchni brukowej na jezdnię o nawierzchni bitumicznej, umocnienie skarpy i dna rzeki. Wartość projektu to ponad 303,7 tys. zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi blisko 193,3 tys. zł, a wkład własny – prawie 110,5 tys. zł.

Warto zauważyć, że będą to już kolejne przebudowane i zmodernizowane odcinki dróg na terenie Powiatu Płockiego.

 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe Płock.
Fot. Dziennik Płocki.