Miś Doremiś wraca. Najpierw zagra Koncert w lesie

image_pdfimage_print

Cykl koncertów edukacyjnych dla dzieci powstał w trosce o edukację muzyczną najmłodszego pokolenia. Koncerty mają na celu w przystępny sposób wprowadzić dzieci w świat muzyki, zapoznać z podstawowymi pojęciami muzyki, uczyć słuchania muzyki, pobudzić wrażliwość na piękno ludzkiego głosu, barwę instrumentów, zapoznać z budową instrumentów, przybliżyć bogactwo kultury narodowej.

W tym celu, każdy tworzący odrębną całość koncert, zawiera dzieła muzyczne i treści dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Zgodnie z istniejącą w tym wieku potrzebą identyfikacji dziecka z autorytetem (bohaterem) do realizacji koncertów został zaproszony muzyk Wojciech Dyngosz (śpiewak, aktor) – Miś Doremiś, którego przeżycia, uczucia, doświadczenia będą podobne do tych przeżywanych przez małych słuchaczy.
Miś Doremiś jest ciekawy, otwarty, zabawny, czasem nieporadny. Będzie poznawał świat muzyki prowadzony przez ciotkę Adę (w tej roli – Adriana Wdziękońska) po krainie dźwięków.

Forma koncertów, zakłada uczestnictwo dzieci w koncertach na zasadach podobnych do koncertów dla dorosłych – dzieci i rodzice siedzą w fotelach przeznaczonych dla publiczności. Ma to na celu przygotowanie dzieci do udziału w przyszłości w koncertach dla dorosłych, wyrobienie nawyku uczestnictwa w koncertach. Każdy koncert rozpocznie piosenka powitalna – sygnał muzyczny kojarzony z Misiem, spotkaniem z muzykami i muzyką.

Podczas koncertu zostanie wykonanych kilka utworów muzycznych w opracowaniu dostosowanym do możliwości percepcyjnych małych dzieci. Treści edukacyjne skierowane będą do dzieci, jak również do ich opiekunów a dotyczyć będą wielu zagadnień muzycznych (historia muzyki, style, gatunki muzyczne, budowa utworów muzycznych, problemy wykonawcze, instrumenty, itd.)

Celem koncertów jest rozbudzenie ciekawości i radości związanej z kontaktem z muzyką. Na każdym spotkaniu rodzice będą mogli poszerzać repertuar dziecięcych piosenek. Scenariusze koncertu zawierać będą wartościowe utwory literatury dziecięcej. W ciągu 45 minut poprzez wesołą zabawę organizatorzy koncertów zapewnią dzieciom wiele muzycznych doznań, ułatwiając jednocześnie przyswojenie wiedzy muzycznej.

Jaka będzie tematyka spotkań, które odbywać się będą w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 23?

25 września – godz. 13:00
Miś Doremiś zaprasza na “Koncert w lesie”
Cele koncertu:
– poznanie pojęć : hejnał, sygnał
– prezentacja brzmienia i budowy instrumentów dętych
– nauka nazw solmizacyjnych

23 października – godz. 13:00
Miś Doremiś zaprasza na “Koncert z muzyką Henryka Wieniawskiego”
Cele koncertu:
– prezentacja wybranych utworów H. Wieniawskiego
– omówienie budowy skrzypiec
– przypomnienie nazw niektórych tańców narodowych

Bezpłatne wejściówki na koncerty można otrzymać, rejestrując chęć udziału poprzez formularz na stronie:
od 19 września na koncert 25 września i od 10 października na koncert 23 października na stronie www.misdoremis6.evenea.pl. Rejestracja w wyżej wymienionych terminach rozpoczyna się o godz. 10.00. Jedna osoba może otrzymać 1 z 150 wejściówek na jedną parę osób – jedno dziecko w wieku 3-6 lat plus jeden dorosły opiekun. Przy wejściu na koncert należy okazać wydrukowane potwierdzenie rejestracji.

Organizatorem koncertów jest Stowarzyszenie Przyjaciół HZPiT „Dzieci Płocka”.