Sprawa Płockiego Centrum Onkologii u ministra zdrowia. Jaka będzie decyzja?

Poseł na Sejm RP, Piotr Misiło otwierając pomocnicze biuro poselskie w Płocku obiecywał, że będzie dbał o mieszkańców. Do pilnych spraw należy z pewnością fakt bardzo dużej umieralności mieszkańców naszego miasta na nowotwory. A poseł jak obiecywał, tak słowa stara się dotrzymać…

Nie od dziś wiadomo, że płocczanie nie mają w pełni fachowej pomocy onkologicznej i zmuszeni są szukać ratunku w innych miastach. Piotr Misiło często odwiedza nasze miasto i zna jego problemy. Zatroskany jest stanem zdrowia płocczan i mieszkańców naszego regionu, o czym często rozmawia ze swoimi współpracownikami. Poseł postanowił złożyć interpelację poselską skierowaną do Ministra Zdrowia – Konstantego Radziwiłła. Interpelacja dotyczy podpisania listu intencyjnego ze Szpitalem Wojewódzkim, który zaowocuje powstaniem Płockiego Centrum Onkologii – Zakładu Radioterapii oraz podpisaniem przez NFZ odpowiedniego kontraktu na wykonywanie świadczeń w tej placówce.

– Mając na uwadze Apel Rady Miasta Płocka do Parlamentarzystów o zainteresowanie się problematyką nowotworową Miasta Płocka i Powiatów ościennych, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej możliwości podpisania ze Szpitalem Wojewódzkim w Płocku listu intencyjnego gwarantującego późniejsze podpisanie kontraktu na prowadzenie Płockiego Centrum Onkologii – Zakładu Radioterapii – napisał w interpelacji poseł .Nowoczesnej.

Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia raportem „Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii” opartym o dane Krajowego Rejestru Nowotworów, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Głównego Urzędu Statystycznego Miasto Płock wiedzie niechlubnie prym w skali umieralności mieszkańców miasta Płocka na nowotwory tchawicy, oskrzeli i płuc. Wedle zatrważających danych corocznie w Płocku na nowotwory umiera ok 350 osób. Stworzenie Zakładu Radioterapii i wyposażenie go w akcelerator liniowy to jedyny sposób na zmianę dramatycznej sytuacji mieszkańców miasta Płocka” – czytamy uzasadnienie.

– Według zaleceń agencji International Atomic Energy Agency jeden akcelerator winien przypadać na 180 tyś. ludności natomiast w chwili obecnej na Mazowszu jeden akcelerator przypada na 313 tyś. ludności gdzie samo miasto Płock wraz z powiatami przyległymi (płockim, sierpeckim i gostynińskim) liczy 333 tys. mieszkańców i nie posiada żadnego akceleratora. Natomiast subregion płocko – ciechanowski (Płock oraz powiaty ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki i żuromiński) liczy 630 tys. mieszkańców, na których nie przypada ani jeden akcelerator.

Według danych zawartych w raporcie „Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii”  pod koniec 2015 roku akceleratory funkcjonowały w 31 miastach w Polsce a do 2025 r. oprócz 31 miast posiadających już pracownie z akceleratorami, radioterapia planowana jest w kolejnych 18 miastach Polski . Niezależnie od powyższego w miastach już posiadających akceleratory, planowane są dalsze ich zakupy (np. w Wałbrzychu do 4 szt., w Olsztynie do 5 szt., w Nowym Sączu do 3 szt., w Opolu do 4 szt., w Rzeszowie do 4 szt., w Częstochowie do 4 szt., w Dąbrowie Górniczej do 4 szt.) – podaje przykłady.

– Analizując dane dotyczące umieralności na nowotwory w Płocku, niezbędnym jest, jak najszybsze podjęcie działań, mających na celu stworzenie Płockiego Centrum Onkologii. Mając na uwadze fakt, iż nowotwory złośliwe są w Polsce drugą najczęstszą przyczyną zgonów Polaków (około 96 tysięcy), liczba zachorowań systematycznie wzrasta, a w Płocku umieralność na nowotwory tchawicy, oskrzeli i płuc jest najwyższa w kraju – podkreśla Misiło.

– W jak szybkim terminie Ministerstwo Zdrowia jest w stanie podpisać ze Szpitalem Wojewódzkim w Płocku listu intencyjnego, gwarantującego późniejsze podpisanie kontraktu na prowadzenie Płockiego Centrum Onkologii – Zakładu Radioterapii przy ww. szpitalu? Jakie działania zamierza podjąć ministerstwo w zakresie profilaktyki zachorowalności na nowotwory w Płocku? W jakim procencie Ministerstwo Zdrowia jest w stanie sfinansować budowę i wyposażenie Płockiego Centrum Onkologii ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych? – zadaje pytania w swojej interpelacji.

I tak jak reszta mieszkańców naszego regionu jesteśmy bardzo ciekawi odpowiedzi na urzędowe pismo posła. Będziemy obserwować sejmową stronę, aby naszych Czytelników powiadomić natychmiast o odpowiedzi ministra.

 

Fot. www.youtube.com oraz www.inwestycje.plock.org.pl