Absolutorium, zdrowie i sport – najważniejsze tematy XX Sesji Rady Miasta Płocka [FILM]

image_pdfimage_print

We wtorek, 28 czerwca, odbyła się XX Sesja Rady Miasta Płocka. Rada Miasta udzieliła absolutorium prezydentowi Andrzejowi Nowakowskiemu oraz przyjęła sprawozdanie z wykonania Budżetu miasta za 2015 rok. Radni uchwalili także wszystkie projekty uchwał wniesione na sesję i jednogłośnie przyjęli apel do władz RP, w którym wzywają do budowy Płockiego Centrum Onkologii.

Sesja rozpoczęła się od wręczenia medalu Laude Probus dla druha Eugeniusza Malanowskiego, wieloletniego szefa Ochotniczych Straży Pożarnych w Płocku. Kolejnym punktem obrad było wystąpienie przewodniczącego Rady Miasta Artura Jaroszewskiego, który w prezentacji przedstawił zatrważające dane na temat umieralności płocczan na nowotwory, zwłaszcza na nowotwory dróg oddechowych. Przewodniczący wskazał na braki w specjalistycznym sprzęcie (akcelerator do radioterapii) przy jednoczesnym wyższym niż w innych miastach wskaźniku umieralności na nowotwory złośliwe.

– Najwyższy wskaźnik umieralności na nowotwory ogółem ma miasto Płock, następnie powiat płocki i sierpecki – mówił Artur Jaroszewski. – Dominują zgony na nowotwory tchawicy, oskrzela i płuca. Biorąc pod uwagę inne miasta z działalnością przemysłową, w tym z Górnego Śląska, wskaźniki umieralności są niższe niż dla Płocka. Albo to nie pyły PM 10 zabijają płockie płuca albo dokonywane pomiary nie są zbyt wiarygodne, skoro niższe wskaźniki niż dla Płocka cechują Kraków i Nowy Sącz, więc co zabija płockie płuca? To, co nas wyróżnia, to przemysł petrochemiczno-rafineryjny – podsumował Artur Jaroszewski.

Prezydent Płocka i Rada Miasta byli jednomyślni. Jednogłośnie został przyjęty apel do władz Polski w sprawie konieczności pilnej budowy Płockiego Centrum Onkologii i poprawy opieki medycznej dla mieszkańców Płocka w dziedzinie onkologii.

Kolejne punkty XX Sesji Rady Miasta Płocka były związane ze sportem. Radni przyjęli roczne sprawozdania spółek: Wisły Płock i SPR Wisły Płock, a także przyjęli Plany miasta dotyczące modernizacji stadionu Wisły Płock S.A. Prezydent Andrzej Nowakowski zadeklarował poparcie dla programu budowy nowego stadionu. Wszystko miałoby być etapowane i rozłożone w czasie w latach 2016-21. Do końca 2016 miasto przeprowadzi szerokie konsultacje społeczne dotyczące nowego obiektu. W 2017 roku powstałby projekt wykonawczy, a w 2018 roku ruszyłyby prace. W 2021 roku stadion byłby gotowy. – Jeśli udałoby się znaleźć sponsora, wówczas nie widzę problemu, aby obiekt powstał w rok lub w dwa lata. Jeśli nie, zostaje tylko możliwość etapowania. Priorytety w rozwoju miasta są jasno określone, w tym z wykorzystaniem środków unijnych. Trzeba to realizować wszystko w takim tempie, aby budowa stadionu nie odbywała się kosztem innych ważnych inwestycji, tylko równolegle z nimi – mówił prezydent.

Obszerną prezentację na temat sportowych aren w Polsce przygotował radny Michał Sosnowski, przewodniczący Komisji Kultury i Sportu, wskazując na stadion Cracovii jako optymalne rozwiązanie dla nowego stadionu Wisły Płock. Oto wystąpienie radnego Sosnowskiego dotyczącego płockiego stadionu, o którym coraz głośniej się mówi, szczególnie po awansie płockiego Klubu do ekstraklasy.

Najważniejszym punktem XX Sesji Rady Miasta Płocka była dyskusja nad zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2015 rok. Radni rozpatrzyli sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2015 rok, sprawozdania finansowego Gminy Miasto Płock, zapoznali się z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, a także  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok.

RIO pozytywnie oceniła działania prezydenta i samorząd Gminy-Miasto Płock w kwestii realizacji Budżetu i finansów. Prezydent Andrzej Nowakowski zaprezentował następnie szczegółowo jak został wykonany Budżet Miasta Płocka za 2015. Po krótkiej dyskusji Rada Miasta w zdecydowanej większości (14 głosów za przy 9 glosach przeciw) udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2015 r.
W dalszej części obrad Rada Miasta uchwaliła wszystkie projekty uchwał na XX Sesję Rady Miasta Płocka.

Fot. UPM.