Nowe legitymacje dla emerytów i rencistów

image_pdfimage_print

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż w związku z sukcesywnym przenoszeniem obsługi wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych do docelowego systemu informatycznego, nastąpi zmiana numeru świadczenia, a w niektórych przypadkach również zmiana terminu płatności emerytur i rent.

Zmiany powyższe powodują konieczność wymiany legitymacji emeryta/rencisty na nową, zawierającą aktualny numer świadczenia, o czym ZUS poinformuje świadczeniobiorców stosowną decyzją.

Zatem emeryci i renciści będą otrzymywać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nowe zaktualizowane legitymacje, którymi mogą posługiwać się przy korzystaniu z różnego rodzaju ulg i uprawnień. Świadczeniobiorca, który otrzyma nową legitymację emeryta/rencisty powinien zwrócić poprzednio wydaną nieaktualną już legitymację. Jej zwrotu można dokonać osobiście, w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub za pośrednictwem poczty.

Info. Barbara Smardzewska-Czmiel, rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku.