Duże zmiany w zarządzie PERN „Przyjaźń”

W czwartek 7 stycznia, trzy osoby z zarządu PERN „Przyjaźń” zostały odwołane. Jedyną osobą, która nie została odwołana ze stanowiska jest Sławomir Stachowicz, który jest reprezentantem załogi od 2004 roku.

– Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN „Przyjaźń” S.A. postanowiło w dniu 7 stycznia 2016 roku powołać na stanowisko prezesa Zarządu Spółki – Igora Wasilewskiego, oraz na stanowiska wiceprezesów: Tadeusza Zwierzyńskiego i Rafała Milanda. Na stanowisku wiceprezesa Zarządu, pozostał przedstawiciel załogi, Sławomir Stachowicz – informuje nas rzecznik prasowy spółki.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Zarządu Spółki Marcina Moskalewicza, dotychczasowego Prezesa Zarządu, oraz Wiceprezesów: Dariusza Zawadkę i Aleksandrę Sieczkowską-Pachelską.

– Moim zadaniem będzie realizacja strategii firmy w taki sposób, aby zwiększenie wartości firmy dla interesariuszy było połączone ze wzrostem satysfakcji klientów ze świadczonych usług oraz ciągłym doskonaleniem procesów wewnątrz firmy. Jestem przekonany, iż PERN może mieć jeszcze silniejszą pozycję na rynku i tworzyć coraz bardziej efektywny zespół zaangażowanych pracowników – powiedział Igor Wasilewski, nowy Prezes PERN.

Igor Wasilewski – nowy prezes Zarządu PERN. Efektywny Menager z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży energetycznej. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i SGH. Posiada dyplom MBA University of Illinois, Chicago, uczestnik wielu szkoleń międzynarodowych (Niemcy, Francja, Anglia, Włochy).

Rafał Miland – nowy wiceprezes Zarządu PERN „Przyjaźń”. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, oraz studiów podyplomowych Akademii im. Leona Koźmińskiego.

Tadeusz Zwierzyński, również nowo powołany wiceprezes Zarządu PERN „Przyjaźń” S.A. Związany ze spółką od czerwca 2012 roku jako Kierownik Projektu Terminal Naftowy w Gdańsku odpowiedzialny za realizację projektu inwestycyjnego oraz oddanie do eksploatacji Terminala Naftowego Etap I (infrastruktura transportu i magazynowania ropy naftowej).

Ze stanowisk odwołano Marcina Moskalewicza – prezesa Zarządu w PERN „Przyjaźń”, który pełnił funkcję od 6 marca 2012 roku. Wcześniej Prezes Zarządu OBR PR w Płocku, wiceprezes Zarządu The Foundation of Advanced Computer Studies w Kielcach oraz Prezes Zarządu spółki SLM Consulting Sp. z o.o. w Krakowie. Posiada doświadczenie w zarządzaniu rozbudowanymi strukturami firm m.in. jako wiceprezes i członek Zarządu PZU SA oraz PZU Życie.

Aleksandrę Sieczkowską-Pachelską – wiceprezes Zarządu, która do zarządu była powołana 25 marca 2014 roku oraz Dariusza Zawadkę – wiceprezes Zarządu, z PERN „Przyjaźń”  związany był od 1 września 2012 roku, a Funkcję wiceprezesa Zarządu pełnił od 30 października 2013 roku.

Ze „starego” zarządu na stanowisku pozostał Sławomir Stachowicz, wiceprezes Zarządu reprezentant załogi. Z PERN „Przyjaźń” związany od 1994 roku. Funkcję Członka Zarządu – reprezentanta załogi objął w czerwcu 2004 roku. W latach 2003 – 2006 był dyrektorem ds. finansowych i zarządzania kapitałem. Do tej pory pełni funkcję członka Zarządu oraz dyrektora Biura Przesyłu Ropy i Paliw.