Pomóżcie napełnić dzban

image_pdfimage_print

W niedzielę, 25 października wolontariusze Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży Studnia prowadzić będą charytatywną „Napełnij dzban”, której celem jest zapoznanie z ideą Światowych Dni Młodzieży, a jednocześnie zbiórka pieniędzy na przyjazd młodzieży z Armenii, Gruzji, Wenezueli, Peru i Urugwaju do naszej diecezji.

 

Akcja przeprowadzona zostanie we wszystkich parafiach należących do diecezji płockiej. Jej pomysł zrodził się w DDM Studnia, gdy w lutym 2015 roku w naszej diecezji gościli Ormianie odpowiedzialny za przygotowanie się do Światowych Dni Młodzieży w Armenii. Zadeklarowali, że z ich kraju do Płocka chciałoby przyjechać około 500 młodych ludzi, którzy chcą wziąć udział w Dniach w Diecezji Płockiej zaplanowanych na 20-25 lipca 2016 roku.

Armenia objęta została akcją „Bilet dla Brata” wspierającą dotarcie młodych pielgrzymów ze Wschodu na Światowe Dni Młodzieży. Dla wielu młodych ludzi ze Wschodu koszt dotarcia do Polski stanowi barierę nie do przebycia.

Chcąc umożliwić młodym przyjazd do naszej diecezji, DDM Studnia przygotowała projekt akcji „Napełnij dzban” nawiązujej do Ewangelii o Samarytance. Cele akcji to: finansowe wsparcie młodych ze Wschodu; promocja Światowych Dni Młodzieży; zaangażowanie lokalnych społeczności do pomocy przy organizacji ŚDM;  zaangażowanie wolontariuszy podczas zbierania funduszy; wsparcie duchowe dzieła Światowych Dni Młodzieży.

Akcja „Napełnij dzban” ruszyła w lipcu, gdy wolontariusze DDM Studnia pojawili się w płockich parafiach. Tym razem mają dotrzeć do całej diecezji płockiej. Akcja ma nie tylko wymiar materialny (zebranie pieniędzy na dofinansowanie udziału pielgrzymów z Armenii, Gruzji, Wenezueli, Peru i Urugwaju w Światowych Dniach Młodzieży), ale również duchowy (chodzi o wsparcie poprzez modlitwę, dobre uczynki, ofiarowanie trudów i cierpienia).