Sprawdzali kandydatów do Parlamentu

image_pdfimage_print

Jak każda przedwyborcza debata, również i ta wzbudziła wiele emocji. Sala konferencyjna hotelu Herman wypełniona była po brzegi. Odpowiedzi na pytania udzielane przez kandydatów do Parlamentu wzbudzały różne reakcje – od gromkich oklasków przez śmiech, okrzyki niezadowolenia czy wręcz buczenie.

W debacie wyborczej zorganizowanej przez płockie media zostali zaproszeni kandydaci, którzy startują w najbliższych wyborach do Sejmu w okręgu płocko-ciechanowskim z pierwszych i drugich miejsc list swoich ugrupowań: Iwona Wierzbicka i Marek Jakubiak (Kukiz’15), Magdalena Malińska i Rafał Trzeciak (Razem), Tomasz Kominek i Piotr Zgorzelski (PSL), Marcin Kirewiński i Elżbieta Gapińska (PO), Marek Opioła i Wojciech Jasiński (PiS), Marcin Podsędek i Małgorzata Kamińska (Nowoczesna Ryszarda Petru), Tomasz Górski i Marcin Baciński (KORWiN) oraz Stanisław Jakubowski i Włodzimierz Czarzasty (Zjednoczona Lewica).

Debata zaczęła się dość nietypowo, bo od trzyminutowego testu wiedzy o Płocku. Pytania nie były trudne, ale jeśli ktoś nie mieszka w naszym mieście, albo nie zna dobrze jego historii, nie wypadł najlepiej. Zwycięzcą okazał się radny Płocka Tomasz Kominek, chociaż na początku wyraził swoje niezadowolenie z przygotowanych pytań.

Pytania z pierwszej serii były krótkie i jasno sformułowane. Dotyczyły najważniejszych spraw społecznych, które budzą wiele dyskusji i kontrowersji. Kandydaci bardzo szybko musieli decydować się na odpowiedź („tak” lub „nie”) udzielaną na przygotowanych wcześniej tabliczkach. Odpowiedzieli na 25 pytań dotyczących między innymi zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, posyłania sześciolatków do szkoły, lekcji religii w szkołach, systemu emerytalnego, in vitro, uchodźców, strefy euro czy frankowiczów. – A kto mi pomagał? – dało się słyszeć z widowni, gdy padło pytanie dotyczące pomocy frankowiczom. Zdarzało się, że podczas odpowiadania na pytania, nie było zgody nawet wśród kandydatów tej samej partii. Jedynie na trzy pytania wszyscy odpowiedzieli jednomyślnie. Każdy z kandydatów jest za reformą systemu podatkowego, przybliżeniem trasy S10 do Płocka, a także za tym, aby nie łączyć Orlenu z Lotosem.

Później dziennikarze zadawali pytania otwarte. Odpowiadający (jeden przedstawiciel każdego ugrupowania) mieli minutę. Czas mierzony był bardzo skrupulatnie. Wypowiedzi często przerywał głośny dzwonek.

Zaczęło się od pytań o poprawę sytuacji demograficznej kraju. Marek Jakubiak, Magdalena Malińska i Tomasz Górski proponowali nowe regulacje podatkowe. Tomasz Kominek mówił o urlopach rodzicielskich. Elżbieta Gapińska przekonywała, że rząd PO-PSL wiele już zrobił w tej sprawie. Marek Opioła podkreślał konieczność zmian w systemie zatrudnienia i płacenie po 500 zł za drugie i trzecie dziecko. Marcin Podsędek mówił o zrównoważonym Rozwoju.Włodzimierz Czarzasty podkreślał brak właściwego zabezpieczenia socjalnego.

Na pytanie o naprawę dramatycznej sytuacji służby zdrowia Magdalena Malińska odparła, że należy zwiększyć nakłady na służbę zdrowia pochodzące z budżetu państwa. Piotr Zgorzelski apelował o odejście od monopolu Narodowego Funduszu Zdrowia. Marcin Kierwiński przekonywał, że trzeba optymalnie rozdzielać środki ze składek na NFZ. Wojciech Jasiński postulował przywrócenie finansowania służb y zdrowia z budżetu państwa, nazywając NFZ marnotrawcą kasy. Małgorzata Kamińska opowiadała się za nowym systemem finansowania. Marcin Barciński mówił o konkurencji dla NFZ-u. Według Włodzimierza Czarzastego na służbę zdrowia należy przeznaczać 7 procent PKB. Marek Jakubiak podkreślił konieczność likwidacji przychodni specjalistycznzch dla sfer rządowych.

Trzecie pytanie dotyczyło roli Kościoła i jego wpływu na sprawy ogólnopaństwowe. Zdaniem Piotra Zgorzelskiego Kościół jest wspólnotą ludzi ochrzczonych, ma więc prawo zabierać głos w sprawie ważnych wydarzeń i postaw. Marcin Kierwiński mówił o „przyjaznym” rozdziale państwa i Kościoła. Zdaniem Wojciecha Jasińskiego chrześcijaństwo zjednoczyło Europę, więc wpływ Kościoła na życie społeczne jest oczywisty. Marcin Podsędfek mówił o rozdziale państwa i Kościoła i zaprzestaniu finansowania lekcji religii z budżetu państwa. Według Marcina Bacińskiego nie ma Polski bez Kościoła. Włodzimierz Czarzasty przekonywał, że państwo powinno być świeckie. Iwona Wierzbicka uznała, że Kościół przez lata pełnił rolę edukacyjną i terapeutyczną, a ludzie szukali w nim nadziei w ciężkich czasach. Rafał Trzeciak uznał, że większość jest za rozdzieleniem Kościoła od państwa.

Na koniec trzeba było odpowiedzieć, na który ogólno miejski projekt zagłosowałoby się w obecnej edycji Budżetu Obywatelskiego. I dlaczego. Marek Opioła opowiedział się za pracownią w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1. Małgorzata Kamińska, Iwona Wierzbicka i Elżbieta Gapińska nie wymieniły żadnego projektu. Marcin Baciński i Włodzimierz Czarzasty wybrali Centrum Sportów Ekstremalnych. Magdalena Malińska przyznała, że jest przeciwna takim inicjatywom. Tomasz Kominek wybrałby tablicę z wynikami badań składu powietrza.

Wszyscy kandydaci podkreślali – w odpowiedzi na pytanie – chęć współpracy na rzecz Płocka ponad poddziałami partyjnymi. Później zaś nastąpiła część, w której kandydaci zadawali pytania swoim konkurentom. Na koniec zaś padły pytania od publiczności. Dotyczyły legalizacji marihuany, stawki podatku VAT, pomocy państwa dla najuboższych i uchodźców. Tematy, które interesowały płocczan były bardzo kontrowersyjne. Ale żaden z kandydatów nie unikał odpowiedzi, ani nie odpowiadał wymijająco. Wszyscy mieli w tych sprawach ugruntowane poglądy.

Najwięcej emocji wzbudziła legalizacja marihuany. Chociaż wszyscy odpowiedzieli na tak, ale tylko w wypadku marihuany leczniczej. Większość chciałaby też pomagać uchodźcom. Ale z rozwagą. – Musimy ich przyjąć ze względu na zwykłą ludzką solidarność – mówiła Magdalena Malińska

Debata trwała ponad dwie godziny, wzbudziła wiele emocji i wywołała mnóstwo dyskusji. Przed hotelem Herman płocczanie długo dyskutowali o tym, kto, co i jak powiedział. Opinie były różne. Ale wszyscy byli zgodni, że takie debaty powinny się odbywać. Debatę prowadzili Renata Kowalska (Radio Płock), Anna Lewandowska (Gazeta Wyborcza), Karolina Burzyńska (Portal Płock) oraz Jacek Danieluk (Tygodnik Płocki).

 

Lena Rowicka