PWSZ dla małych studentów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku wspierać będzie w roku akademickim 2015/2016 działalność Mazowieckiego Uniwersytetu Dziecięcego. Umowę w tej sprawie podpisały władze uczelni i Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych Delta w Sali Senatu PWSZ.

 

– Spełniło się moje marzenie – przyznał rektor PWSZ w Płocku prof. dr hab. Jacek Grzywacz. – Niektóre uczelnie w Polsce patronują już uniwersytetom dziecięcym. Cieszę się, że i my dołączyliśmy do tego grona.

Mazowiecki Uniwersytet Dziecięcy przygotował na ten rok akademicki 16 wykładów. Wszystkie odbędą się w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ulicy Gałczyńskiego 28. Inauguracja zaplanowana została na sobotę, 19 września w auli Urzędu Miasta Płocka.

MUW służyć ma edukacji i wychowaniu najmłodszych mieszkańców naszego miasta i regionu w jak najbardziej atrakcyjnej i przystępnej dla nich formie. Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych Delta uważa, że współpraca między kierowanym przez niego stowarzyszeniem a PWSZ-em powinna z jednej strony wyjść naprzeciw oczekiwaniom małych studentów, z drugiej zaś urozmaicić ofertę programową MUW-u.