Nowe miejsce rekreacji

image_pdfimage_print

Jutro będzie można porozmawiać z autorką koncepcji, która zwyciężyła w konkursie na zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy.

Jar Brzeźnicy, który ma 5 km długości i ok. 169 hektarów powierzchni jest naturalnym, niezurbanizowanym obszarem. Ten dziki obecnie teren jest idealnym miejscem, które można wykorzystać w celach rekreacyjnych i turystycznych. W zeszłym roku odbył się konkurs na przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego tego miejsca. Spośród pięciu prac, jakie wpłynęły najlepszy okazał się pomysł Joanny Jaskułowskiej.

– Projekt został nagrodzony za szczególne podejście do walorów przyrodniczych i krajobrazowych jaru rzeki Brzeźnicy. Funkcja korytarza ekologicznego, oczyszczenie wód i zagospodarowanie wód opadowo-roztopowych zostały potraktowane jako elementy wiodące w tworzeniu wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej. Wzmożenie meandrowania koryta rzecznego, spiętrzenia wody, zwiększenie powierzchni zbiorników retencyjnych i budowa zbiorników sedymentacyjnych wraz z działaniami chroniącymi zbocza jaru zapewnią równowagę przyrodniczą niezbędną do przeprowadzenia kolejnych inwestycji i późniejszego racjonalnego z nich korzystania – czytamy w uzasadnieniu sądu konkursowego. – Zielono-niebieski park łączący wodę, dziką naturę i ludzi w jedną harmonijną całość będzie pełnić ważną rolę w kształtowaniu systemu przestrzeni publicznych miasta – czytamy dalej.

Jak będzie wyglądał Jar Brzeźnicy? Jeszcze jutro w ratuszu można zobaczyć wystawę, z której dowiemy się jaką postać przybierze nowe miejsce rekreacji. Na ekspozycji zostały też zaprezentowane pozostałe prace konkursowe. Jutro o godzinie 12:30 będzie można także porozmawiać z autorką zwycięskiej pracy oraz członkami sądu konkursowego.

Źródło UMP