Płock dla Młodych – nabór wniosków wstrzymany

image_pdfimage_print

Zapotrzebowanie na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy wynosi ponad trzy razy więcej niż przewidziano w programie „Płock dla Młodych”.

Program „Płock dla Młodych” realizowany przez Miejski Urząd Pracy we współpracy z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem pracodawców. Przypominamy, iż inicjatywa ta polega na wyposażeniu bądź doposażeniu stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Program jest skierowany do pracodawców zamierzających utworzyć nowe miejsca zatrudnienia na terenie miasta Płocka dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia, zarejestrowanych w MUP. Kwota refundacji nie może przekroczyć 20 tys. zł.

 

Pracodawcy chcący skorzystać z tego programu mogli składać wnioski od 20 stycznia. Zaledwie tydzień później, z powodu dużej ilości podań jaka napłynęła do urzędu, nabór został wstrzymany.

 

Jak poinformował nas dyrektor MUP Jarosław Kozłowski, o refundację kosztów wnioski złożyło 49 pracodawców, przy czym niektórzy ubiegają się o wyposażenie więcej niż jednego stanowiska. Gdyby wszystkie podania zostały rozpatrzone pozytywnie, to w Płocku powstałoby ponad 100 miejsc pracy. Liczba pieniędzy jednak na ten cel jest ograniczona. Program przewiduje bowiem wyposażenie 29 stanowisk. Kwota, która została przeznaczona na ten program pochodzi ze środków budżetu miasta i wynosi 580 tys. zł.

 

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski mówiąc o programie mającym na celu zmniejszenie bezrobocia wśród ludzi młodych nie wykluczał jednak, że tego typu inicjatywy będą kontynuowane, jeśli tylko przyniosą efekt. Jak powiedział nam dziś Jarosław Kozłowski, MUP liczy także na pieniądze z funduszu pracy oraz na środki europejskie. O następnych programach mających na celu zmniejszenie bezrobocia w naszym mieście będziemy informować na bieżąco.