Co z linią kolejową do Modlina?

image_pdfimage_print

Regionalny Instrument Terytorialny – to mechanizm, dzięki któremu możemy pozyskać środki na ważne dla naszego miasta inwestycje.

Przed nami nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020. O tym jak się do niej przygotować była mowa na dzisiejszej konferencji subregionalnej, organizowanej przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego. Dla mieszkańców Płocka zapewne najważniejsze są takie inwestycje jak obwodnica miasta czy połączenie kolejowe z Modlinem.

Czy jest szansa, by pozyskać środki na ich realizację?

– Będziemy zabiegać o realizację tych inwestycji w trakcie rozmów z rządem – mówił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, dodając przy tym, że jest to trudny do rozwiązania problem, gdyż Płock jest traktowany jako miasto poza głównymi ciągami komunikacyjnymi. – W kontekście rozwoju lotniska w Modlinie, budowa tej linii kolejowej jest niezbędna dla tej części Mazowsza, ale nie tylko. Uważam, że następnie ta linia powinna zostać przedłużona do Włocławka i Torunia. Analizujemy możliwości realizacji tego projektu w partnerstwie publiczno-prawnym. Obecnie czekamy na nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, w której, mam nadzieję, znajdzie się zapis o tym, że samorządy województw mogą realizować tego typu inwestycję. Na ten moment może to bowiem zrobić tylko PLK. Na początek będziemy chcieli wybudować krótki odcinek między stacją Modlin a terminalem – tłumaczył marszałek Struzik.

Następną inwestycją, o której marzą płocczanie jest obwodnica miasta. Zarówno marszałek Struzik jak i poseł Piotr Zgorzelski zapewniają, że będą mocno akcentować potrzebę realizacji tej inwestycji. Marszałek Struzik podkreślał, że w przypadku budowy obwodnicy bardzo ważnym jest, że ten pomysł popierają również władze gmin Słupno i Radzanowo.

– Jako przewodniczący sejmowej komisji rozwoju terytorialnego, ale przede wszystkim poseł ziemi płockiej deklaruję pomoc w tym zakresie. Budowa obwodnicy jest realna. Trzeba podjąć w tej sprawie skuteczne działania. Jesteśmy już umówieni z przedstawicielami ziemi płockiej na poważne rozmowy w ministerstwie infrastruktury. Jestem przekonany, że mogą się one zakończyć skutecznym rozwiązaniem – powiedział poseł PSL, Piotr Zgorzelski.

Nowe instrumenty

Dzisiejsza konferencja miała przybliżyć płocczanom nowe instrumenty, za pomocą których będzie można pozyskać środki unijne na inwestycje ważne dla regionu. Wspomniane rozmowy z rządem będą odbywały się w ramach prac nad Kontraktem Terytorialnym, dzięki któremu ważne dla regionu inwestycje będą realizowane. W porównaniu do poprzedniej perspektywy nastąpiło wiele zmian dotyczących programowania unijnego.

Regionalny program operacyjny będzie łączył w sobie inwestycje, które do tej pory były w dwóch programach (RPO i POKL). Na Mazowszu powstanie więc jeden program operacyjny, w którym znajdą się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W jednym programie będą więc tzw. projekty twarde i miękkie.

O wyborze projektu będzie w pewnej mierze decydować ich zgodność z inteligentnymi specjalizacjami. Każde z województw miało je wskazać dla swojego regionu. Nie są to sztuczne twory, ale wskazówki, na co stawiać w potencjale gospodarczym i intelektualnym – tak, by rozwijać mazowiecką innowacyjność.

Nowością są również ZIT i RIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (Warszawa z obszarem metropolitalnym) i stworzony na ich wzór Regionalny Instrument Terytorialny (indywidualnie dopasowany do każdego z subregionów – Radomia, Ciechanowa, Płocka, Ostrołęki i Siedlec). Mają to być narzędzia, które pozwolą podejść do pewnych inwestycji w sposób ponadsamorządowy. Jak tłumaczył marszałek Struzik będą to narzędzia, które pozwolą na to, by „oddolnie” powstawały projekty ważne dla regionu.

Wśród głównych inwestycji wskazanych w projektach Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Kontraktu Terytorialnego są ważne projekty związane z transportem – budowa linii kolejowej Płock – Modlin, budowa linii kolejowej dla transportu materiałów niebezpiecznych, by uniknąć przewożenia ich przez miasto oraz rozbudowa północnej obwodnicy Płocka i obwodnicy Gąbina. Równie istotne dla subregionu są inwestycje związane z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym oraz zapobieganiem powstawaniu osuwisk – budowa i modernizacja urządzeń przeciwpowodziowych i melioracyjnych.

Najważniejsze pytanie – kiedy?

Jak powiedział prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski, który zwracał uwagę jak ważne jest wypracowanie dobrego dla naszego miasta Kontraktu Terytorialnego, w tym roku będą trwały negocjacje. Kluczowe decyzje natomiast zapadną w przyszłym roku. Jak potwierdził ten harmonogram Adam Struzik, w pierwszym kwartale 2014 roku powinniśmy mieć już wykaz inwestycji, których realizacja będzie możliwa w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Warto dodać, że Mazowsze nie jest już traktowane jako region słabiej rozwinięty. W związku z tym może liczyć na mniejsze wsparcie z UE. Udało się jednak wynegocjować kwotę ok. 3,3 mld euro. Do programu operacyjnego (na poziomie województwa) trafi ponad ok. 1,9 mld euro, zaś o kolejnych ok. 1,4 mld euro (z funduszy strukturalnych EFS i EFRR) beneficjenci z Mazowsza będą mogli ubiegać się w programach krajowych.